Sectorplan Plus

Eerste tijdvak

Voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus geldt dat de aangemelde opleidingen en trainingen uiterlijk 30 april 2018 moeten zijn gestart. In mei kan de administratieve en financiële verantwoording voor dit tijdvak worden opgestart. Voorwaarde hierbij is dat er een projectovereenkomst aanwezig is. Deze zal in de eerste helft van mei door VBZ aan de deelnemers worden toegestuurd. Na het ondertekenen door zowel instelling als VBZ, én het accorderen van de overeenkomst door het Shared Service Center, kunnen de benodigde documenten in het landelijke portal worden geüpload. Alleen als aan alle eisen, zoals vermeld in het handboek, is voldaan, kan het subsidiabele bedrag na afronding/beëindiging van het leertraject door VBZ aan de deelnemende organisatie worden overgemaakt.

Tweede tijdvak

Het portal wordt van 15 mei tot en met 15 juni a.s. opengesteld voor het aanvragen van subsidie voor het tweede tijdvak. De medewerkers die aan het tweede tijdvak gaan deelnemen moeten tussen 1 mei en 31 december 2018 met hun opleiding of training zijn gestart. In het portal www.sectorplanplus.nl kan (na inlog) onder de tab ‘downloads’ het Handboek Projectadministratie (versie 1.3), worden opgehaald. Daarin staan alle eisen t.a.v. de aanvragende organisatie, de deelnemers en de opleidingen.

Informatie

Eind mei/begin juni zal door VBZ een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor deelnemers aan het SectorplanPlus. Deze zal gaan over de eisen en criteria en over de wijze van registreren in het portal. Alle deelnemers worden daarvoor uitgenodigd. Mocht u vragen hebben over (het vervolg van) het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Lilian van El, projectleider SectorplanPlus, l.vanel@vbzkam.nl, 023 5322151.

Kijk voor meer nieuws en  informatie op de website www.sectorplanplus.nl

2018-04-30 12:48:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.