Scenariosessies opmaat voor concrete samenwerkingsagenda in de regio

Vanaf juni 2020 is samen Voor Betere Zorg aan de slag gegaan met het ontwikkelen van post corona scenario’s in zorg en welzijn voor de regio. Deze scenario’s zijn  in vijf sessies met verschillende stakeholders besproken. Dit alles leverde een rijke oogst aan samenwerkingsinitiatieven en ideeën op, die benut kunnen worden in een concrete samenwerkingsagenda in de regio.

Om de scenario’s te toetsen bij verschillende stakeholders in ons netwerk, is gesproken met onder andere een afvaardiging van het HR-netwerk en met het Innovatienetwerk van VBZ. Dit leverde - met als kader de vier hoofdthema’s van VBZ - uitdagende ideeën op, zoals:

  • gezamenlijk werkgeverschap
  • inzetten zorg op afstand met gebruik van AI (artificial intelligence)
  • ketenzorg verbreden met informeel netwerk
  • doelgroepoverstijgende voorzieningen in de wijk

Scenariodenken als instrument

Behalve deze inhoudelijke gesprekken als opmaat voor de samenwerkingsagenda, wil samen Voor Betere Zorg het scenariodenken als instrument verder ontwikkelen. Samen met SIGRA verwerken wij de opbrengst in een toolkit, die voor het einde van het jaar 2020 door alle partners van de netwerken te gebruiken is. Hiermee geven wij stap voor stap invulling aan de strategie van samen Voor Betere Zorg en aan de verdergaande samenwerking met SIGRA.

Voor verdere vragen over scenariodenken en de toolkit kun je contact opnemen met Helen Passchier: h.passchier@vbzkam.nl.

 

scenario.png

 

 

2020-12-10 13:43:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.