SAMSAM 2019: workshops

afbeelding SAMSAM2.png

Zie jij wat ik laat zien?
Ervaar hoe het is om beelden te interpreteren! Je kunt de autonomie van cliënten vergroten met de methodiek Dit Vind Ik Ervan. Het onderdeel 'Ik toon' is onderdeel van de methodiek: hoe interpreteer jij beelden van cliënten? Op welke manier betrek je hierbij het netwerk van de cliënt? We luisteren, oefenen en delen de ervaring met elkaar.

Samen doen
De cliënt heeft een sociaal netwerk en een professioneel netwerk. Wat is het specifieke karakter van die twee en wat zijn de mogelijkheden voor samenwerken? We maken in deze workshop gebruik van Duplo waardoor de casuïstiek krachtig wordt verbeeld. Wat betekent het bijvoorbeeld om een kind te hebben met een ernstige verstandelijke beperking? Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerken? Hoe werk je zo goed mogelijk samen? We bespreken de verhouding tussen familie en verzorgers, begeleiders en behandelaren.

Meet & Greet
Mensen die ondersteund worden kennen vaak minder mensen. Terwijl ze dat wel graag zouden willen. Maar hoe doe je dat? Ervaringsdeskundigen vertellen in deze workshop hun verhaal en delen hun tips en ideeën. Hoe vergroot en versterk je je netwerk? Hoe hebben ze het aangepakt? Wat ging goed en wat niet? Op een interactieve manier gaan we aan de slag met het thema 'netwerk vergroten en 'zeggenschap'.

Bewust handelen? Moreel beraad
In ons dagelijks werk en leven maken we voortdurend keuzes en afwegingen. Voor onszelf en voor de cliënt. Bewust en onbewust. De methode van 'Moreel beraad' is een onderzoek of een dialoog en helpt op een gestructureerde manier na te denken over wat goede zorg is. Vanuit een concrete ervaring gaan we met elkaar in gesprek: wat zouden wij doen als we in de schoenen van de inbrenger stonden en vanuit welke visie, argumenten en principes?

Versterkende gesprekken
In deze interactieve workshop leer je wat oplossingsgericht werken je kan brengen. Sinds het voorjaar werkt MEE & de Wering met versterkende, oplossingsgerichte gesprekken voor cliënten en hun netwerk. Centraal staan het doel, de competenties en de oplossingen van de cliënt zelf. Als hulpverlener ‘zit je op je handen’. Oplossingsgericht werken is effectief gebleken bij de doelgroep en versterkt de krachten en autonomie van de cliënt.

Met de cliënt in het ECD: hoe doe je dat?
Samenwerken met de cliënt of naaste in het ECD, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn! Toch willen we iedere cliënt de mogelijkheid geven om mee te lezen. Hoe ondersteun je een cliënt of naaste en welke afspraken maak je met elkaar? Deze workshop geeft handvatten voor het voeren van een gesprek over samenwerken met het ECD. Een praktijkvoorbeeld helpt de communicatie helder te houden voor alle meelezers. Resultaat: meer samenwerking en openheid in het ECD!

Versterken van zeggenschap: visueel werken
Visueel Werken brengt mensen in beweging! Tijdens deze workshop ontdek je de mogelijkheden van Visueel Werken. Naast werkplezier en inspiratie zijn dat overzicht, nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. Visueel Werken is handig in gesprek met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Met simpele vormen en lijn en 'het visueel alfabet' kun je werkelijk alles tekenen! Jij kunt het ook. Enne: afkijken is de bedoeling!

Wie beslist?
Zet je vanavond pizza of boerenkool op het menu? Ga jij zonder kloppen iemands kamer binnen? Laat je je cliënt na één stukje chocola de reep weer terugleggen? Gaat op jouw locatie het licht om 22:00 uur uit? Wie maakt eigenlijk die keuzes? In deze workshop spreken we over zeggenschap en vooral over hoe dit in de praktijk werkt. Je ontvangt inspiratie, voorbeelden en praktische tips over wie wat mag beslissen.

Met je eigen wortels groei je het mooist
Om te groeien zijn wortels nodig. Wortels houden je op je plaats en voeden je. Soms worden jongeren geremd in hun groei en hebben ze het moeilijk. JIM kan helpen! Jouw Ingebrachte Mentor is een familielid, vriend of bekende en treedt op als ambassadeur van de jongere. JIM geeft energie en leert de jongeren dingen. JIM inspireert de jongeren als vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger richting ouders en professionals. Een nieuwe aanpak die duidelijk werkt. JIM is de wortel die jongeren verder helpt groeien!

Samen sterk voor goede begeleiding
Wat is goede begeleiding en wie beslist dat, de hulpverlener of de cliënt? SIG heeft samen met cliënten een dvd gemaakt met uiteenlopende begeleidingssituaties: 'Voorbeelden van begeleiden'. Dit blijkt een prachtig instrument om met cliënten in gesprek te gaan over hoe zij de begeleiding of ondersteuning ervaren. In deze workshop ga je aan de hand van deze dvd met mede-professionals in gesprek en krijg je handvatten om je begeleiding verder te ontwikkelen!

2019-06-12 14:54:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.