Samen sterker met...

Juist met samenwerken maak je impact in de regio!’

In deze nieuwsbrief willen wij de lezers nader laten kennismaken met de mensen achter samen Voor Betere Zorg, deze keer: Margriet Lautenschutz.

margriet.jpg

Wat is jouw functie bij samen Voor Betere Zorg?

Vanaf november 2019 ben ik programmamanager bij samen Voor Betere Zorg. Ik ben aangesteld door de leden en zet mijn kennis en know how in om het samenwerkingsverband van 6 ouderenzorg-instellingen met 15 zorgprojecten in de regio Kennemerland te versterken. En daaromheen zijn nog andere ouderenzorg-instellingen verbonden aan dit programma.

Vertel eens iets meer over het samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties

De missie is het verbeteren van de zorg aan ouderen vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het gaat om 15 thema’s, aangepakt door een enthousiast team van projectleiders met veel kennis en ervaring. Allen willen van hun project een succes maken, bijvoorbeeld CAZHEM, Langer thuis, het ZIN festival, Kennis- en Exprtise Centrum (KEC), duurzaamheid. Het zijn nu nog 15 enigszins losse projecten, maar op de wat langere termijn gaan we dit steeds verder bestendigen voor de langere termijn, ten behoeve van de kwaliteit in de ouderenzorg. Er wordt door de samenwerking een belangrijke waarde ontwikkeld voor de regio, ik zie veel kennis en know how en krachtige bestuurders die goed samenwerken.

Wat hoop je concreet te bereiken in samenwerking met de leden?

Ik wil samen met de leden daadwerkelijk impact maken om de ouderenzorg in de regio te verbeteren! Ik help mee de samenwerking goed neer te zetten, daartoe heb ik me allereerst ingespannen om de organisatie als programma goed neer te zetten, zoals de financiën en taakverdeling. Samenwerken op multidisciplinair niveau met bestuurders van zorginstellingen gaat nu eenmaal niet vanzelf. Je moet open staan voor elkaar en het kan ook echt wel schuren. Dit maakt het samenwerkingsverband sterker.

Hoe ging het met deze projecten en de samenwerking in de afgelopen coronaperiode?

Tijdens de coronacrisis wierp het project CAZHEM z’n vruchten af, er wordt spoedeisende hulp verleend voor kwetsbare ouderen door spoedplekken in te zetten. Er moest worden geïnventariseerd hoeveel IC-bedden er waren, dit kon snel en goed in beeld  worden gebracht doordat het samenwerkingsverband al bestond. Tevens is er gezamenlijk gewerkt aan een afnamelab. Zorgmedewerkers van de ouderenzorg-organisaties konden zich laten testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Interessant is ook het project Digivaardig. Dit project helpt zorgmedewerkers meer vaardig te maken in de huidige technologieën. In een zeer korte tijd zijn wij als gevolg van de corona-maatregelen veel meer op afstand gaan werken. Vanuit het project Kennis- en Expertise Centrum zijn consulten georganiseerd via beeldbellen. Medewerkers hebben ouderen geholpen hoe ze met familie met een ‘tablet’ live kunnen communiceren.

Je bent programmamanager van 15 projecten, waar ligt persoonlijk jouw passie?

Ik loop extra warm voor het onderwerp duurzaamheid. We moeten met elkaar zorgen voor een duurzame wereld, zodat niet alleen de ouderen maar ook de jongeren op termijn goed kunnen leven. Hoe kun je duurzaam ouderen verzorgen? Op dit moment ligt de focus op de ‘green deal’ en het meest niet-duurzame product: incontinentiematerialen. Met een groep van betrokken organisaties bekijken we hoe we dit effectief kunnen inzetten voor ouderen. Ook deze coronatijd leert ons goed te kijken naar het proces van de verzorging van ouderen. Bijvoorbeeld zo min mogelijk wisselingen van de luier en aan aanraking van mensen. Meer innovaties zijn nodig. Er zijn nu al slimme luiers. Ik maak me sterk voor meer techniek in de zorg. Ooit betrokken bij het project ‘de virtuele leermeester’: via augmented realitykun je mensen opleiden en begeleiden. Dat kunnen we ook in de zorg inzetten.

Voor contact met Margriet Lautenschutz: 06 – 836 79 702 en m.lautenschutz@vbzkam.nl.

2020-06-08 13:58:00

2020-06-08 13:58:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.