Samen sterker met...

In elke nieuwsbrief willen wij de lezers nader laten kennis maken met de mensen achter de vereniging Samen Voor Betere Zorg, deze keer: Monique van 't Klooster

monique van 't klooster.jpg

Hoe lang werk jij bij VBZ?

Ik ben in februari 2015 gaan werken bij VBZ, gedetacheerd vanuit  het UWV. Ik werkte eerst 2 en later 3 dagen in de week en heb mij in die periode vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van de loopbaanportal Infopuntzorg.nl. Op 1 januari 2016 ben ik in dienst getreden in de functie van Programmamanager Arbeidsmarkt. Mijn hoofdtaken waren het coördineren en mee uitvoeren van de jaarwerkplannen Arbeidsmarkt.

Wat maakt jouw werk leuk?

Ik heb na een lange periode in de sociale zekerheid te hebben gewerkt bewust de overstap gemaakt naar de sector Zorg & Welzijn. In de rol die ik bij VBZ kreeg kon ik bijdragen aan de doelstelling: zorgen voor voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers in de zorg.
Ik hou ervan om gezamenlijk te werken aan resultaten. Dat doe ik met collega's, met en voor de leden. Eerst was mijn focus vooral gericht op (intersectorale) mobiliteit, omdat er sprake was van krimp. De laatste jaren zijn er tekorten en richten we ons met de leden op het uitvoeren van het regionaal actieplan tekorten. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat we in de regio helpen om goede zorg te leveren aan mensen die dat nodig hebben. En dat is waarom ik in de zorg ben gaan werken.

Ik maak het belang daarvan ook persoonlijk mee. Mijn vader heeft Alzheimer en ik zie hoe belangrijk de steun is om nog thuis te kunnen wonen. En mijn moeder moest gebruik maken van nierdialyse en had te maken met een fantastisch team (thuis)zorgverleners die haar niet alleen hielpen bij dialyse maar ook mentaal enorm steunden.

Wat is het mooiste resultaat van wat je bereikt hebt in de samenwerking met de leden?

Het zijn kleine dingen waar ik blij van word. Bijvoorbeeld een bezoeker van de intersectorale banenmarkt die tegen mij zei dat hij het geweldig vond dat we dit organiseerden en dat hij al een afspraak had voor een vervolggesprek met een mobiliteitscoach van de sector Transport en Logistiek. Ook het verhaal van een zij-instromer die de stap had gezet naar de zorg, mede dankzij de werkgarantie bij Kennemerhart en weer zo genoot van werken.

Wat hoop je nog te bereiken met onze leden?

Ik hoop dat we in de regio meer mobiliteit krijgen onder de medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen het best tot zijn recht komt op de arbeidsmarkt als hij/zij regelmatig van werkplek verandert en uitgedaagd blijft om het beste uit zichzelf te halen.
Mobiliteit maakt de arbeidsmarkt flexibeler, wendbaarder. En dat is ook wat de laatste generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, belangrijk vindt.

Wil je nader kennismaken met Monique, zie je mogelijkheden tot samenwerking?

Monique van 't Klooster | m.vantklooster@vbzkam.nl | 023 -3032245

 

2019-06-14 12:04:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.