Samen sterker met ...

DSC_0792.JPG

Samen sterker, samen voor betere zorg. Sterker met ... Wilma Jansen

In elke editie van onze maandelijkse VBZ nieuwsbrief willen wij de lezers nader laten kennismaken met onze medewerkers. Wilma Jansen beet het spits af.

Hoe lang werk jij bij VBZ?

Bijna anderhalf jaar

Wat is jouw functie?

Senior beleidsmedewerker. Mijn hoofd- aandachtsgebied is het bevorderen van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio Kennemerland Amstelland en Meerlanden. Ik werk mee aan het vinden van creatieve oplossingen en het wegnemen van mogelijke belemmeringen. Ik heb contact met individuele opleidingsfunctionarissen van afzonderlijke organisaties, met vertegenwoordigers van “deel”-sectoren van zorg en het onderwijs, en met regionale en landelijke beleidsmakers.

Wat maakt jouw werk leuk?

Zowel zorg als onderwijs ligt mij na aan het hart. Dat ik deze twee nu kan combineren maakt mijn werk extra boeiend. Ik werk graag naar concrete resultaten toe, die een positief effect hebben voor degene die zorg nodig heeft. Soms zijn deze op korte termijn zichtbaar, soms op langere termijn. Door goed samen te werken met allerlei betrokkenen lukt dit ook.

Wat is het mooiste resultaat van wat je bereikt hebt in de samenwerking met de leden?

Afgelopen jaar hebben ruim 20 zorgwerkgevers hun meerjaren-opleidingsplannen opgesteld.  Werkgevers zijn meer en anders gaan opleiden. Mooie voorbeelden zijn de versnelde opleidingen voor MBO verpleegkunde en de uitbreiding van het traject Verzorgenden IG, specifiek voor anderstaligen.

In het 'ontwikkelnetwerk-opleiden' spraken we  kansrijke initiatieven door, zoals de instroom van studenten uit sportopleidingen en stagebegeleiding door ouderejaars studenten. Goed om te zien dat verschillende organisaties deze initiatieven pilotmatig in gang hebben gezet en bij elkaar te rade gaan bij knelpunten en vraagstukken.

Wat wil je nog bereiken?

Mijn, heel algemeen geformuleerd, hoofddoel is dat zorgorganisaties hun opleidingsvraagstukken goed kunnen beantwoorden, zodat ze goede zorg kunnen verlenen.  Concreter: Ik denk dat we de strategische opleidingsplannen nog beter kunnen aansluiten bij de strategische personeelsplanning; maar ik zou bovenal willen dat de studenten heel tevreden zijn over wat ze leren en over de manier waarop.

Ik wil bereiken dat we in de pilots die we vorig jaar startten nieuwe dingen uitproberen, deze kort en krachtig evalueren en verbeteren. Ik verwacht dat we het onderwijs flexibeler en persoonsgerichter kunnen inzetten. We kunnen de ervaringen van de HBO opleidingen van afgelopen jaren in beeld brengen en ervan leren. En dat zorgorganisaties goed hun weg vinden in hun verantwoordelijkheid voor het examineren in de praktijk.

Wil je nader kennismaken met Wilma, zie je mogelijkheden tot samenwerking?

Zoek contact met haar: w.jansen@vbzkam.nl

2019-02-01 14:06:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.