Nieuwsflits Corona 17 maart 2020

 

NIEUWSFLITS SAMEN VOOR BETERE ZORG

 

17 MAART 2020

Image

REGIONALE SAMENWERKING CORONA VIRUS

In overleg met het bestuur van samen Voor Betere Zorg hebben we onze dienstverlening gewijzigd en stellen wij deze ter beschikking aan de ondersteuning van de zorgorganisaties in de crisis als gevolg van Corona. 

Er heeft in samenwerking met het ministerie van VWS afstemming plaatsgevonden met o.a. Regioplus, NVZ, Actiz, FNV, CNV, ROAZ, het Rode Kruis en GGD GHOR.

 

Juist nu, in deze bijzondere crisissituatie, willen we invulling geven aan het doel waar we voor staan: de continuïteit van de zorg ondersteunen. 

Als we iets doen, doen we dat in afstemming met (andere) gecoördineerde en regionale initiatieven (van ROAZ, GGD GHOR, RONAZ etc).

 

Wij horen graag waar wij wij jullie kunnen ondersteunen en ontlasten. Als samen Voor Betere Zorg hebben we, zoals jullie weten, veel netwerken en korte lijnen naar landelijke organisaties.

 

Je kunt mij bellen of mailen met ideeën, vragen en verzoeken. Zie verderop in deze nieuwsflits waar je aan kunt denken. 

Tot slot wil ik iedereen heel veel succes toewensen in deze hectische tijd.

 

Ad Warnar, directeur samen Voor Betere Zorg 

a.warnar@vbzkam.nl | 53 22 151

 

REGIONALE COÖRDINATIE ZORGMEDEWERKERS

 

Dit weekend zijn we aangesloten bij een landelijk initiatief; Covid-19 extra handen aan het bed. Deze landelijke beweging roept medewerkers met een zorgdiploma en/of -achtergrond op om vrijwillig bij te springen. Deze oproep die nu via LinkedIn en Facebook wordt verspreid heeft landelijk al duizenden inschrijvingen van (oud)verzorgenden en (oud)verpleegkundigen opgeleverd

 

In overleg met VWS en RegioPlus worden de regionale werkgeversorganisaties ingezet om het aanbod en de vraag vanuit de zorgorganisaties bij elkaar te brengen.

Vanuit samen Voor Betere Zorg zijn we nu hard bezig deze infrastructuur neer te zetten, zodat jullie zo snel mogelijk, indien nodig, een beroep kunnen doen op deze ‘extra handen’.

 

Heb je handen over, of handen nodig? Neem contact op met Monique Beentjes van ons regionaal contactpunt. Binnenkort ontvangen jullie een link naar een formulier waarmee wij jullie

behoeften inventariseren en vragen naar de contactpersonen binnen jullie organisatie. Wij vragen jullie dit formulier snel aan ons terug te sturen. 

 

Monique Beentjes, Regionaal Contactpunt:

contactpunt@vbzkam.nl | 023 – 53 22 151 

Image
 

INVENTARISATIE VRAGEN ONDERSTEUNING

 

Wij stellen de regionale netwerkfunctie die wij hebben, graag beschikbaar aan alle regionale partijen die nu binnen de sector een cruciale rol hebben. 

 

Wij zijn bereid bepaalde taken op ons te nemen ten aanzien van coördinatie en ondersteuning. Wat kunnen wij regionaal organiseren om de continuïteit van de zorg te waarborgen? 

 

Wij werken vraaggericht en inventariseren de praktische ondersteuningsbehoefte bij individuele zorgorganisaties en bij de regievoerders in de regio (GGD, ROAZ).

 

Wij denken aan de volgende rollen om jullie te kunnen ontzorgen/ontlasten:

  • Mobiliseren en coördineren van de inzet, en onderlinge in- en uitleen van personeel.  
  • Coördineren inzet vrijwilligers in samenwerking met het Rode Kruis en andere initiatieven die ontstaan.

  • Onofficiële kanaal van hulpverzoeken richting bv Rode Kruis / VWS stroomlijnen.

  • Overleg met onderwijs over extra inzet van stagiairs en docenten zorgonderwijs.

  • Denk- en beleidskracht bundelen op handboeken continuïteit. 

  • Personeel inzetten om medisch secretaresses te ontlasten.

  • Praktische handjes bij (coördinatie van het) openen nieuwe locaties voor corona-afdelingen.

  • Afstemming met kinderopvangorganisaties voor opvang van kinderen van zorgpersoneel.

 

Ondersteuningsbehoefte

Heb je een vraag die wij regionaal kunnen oppakken? Geef dit dan door aan Ad Warnar, directeur samen Voor Betere Zorg: a.warnar@vbzkam.nl | 023- 53 22 151

Image
 

INZET BOL STAGIAIRES

 

Aan samen Voor Betere Zorg is gevraagd de richtlijnen rond de inzet van BOL stagiaires te verhelderen. Er is inmiddels via RegioPlus overlegd met het ministerie van VWS, het NOVA College en enkele zorgorganisaties.

Het overleg met het ministerie levert de volgende richting op:

  1. In sectoren buiten de zorg blijven studenten natuurlijk sowieso thuis, net als de rest van het bedrijf/organisatie.
  2. Voor de zorg zouden we het volgende adviseren: In principe alle stagiaires naar huis sturen, tenzij - in goed overleg met student en school - het wenselijk is (vanwege extra ondersteuning) dat de student blijft stagelopen. 

 

Kortom: Het is dus niet zo dat in de zorg BOL stagiaires weg moeten blijven van de stageplek. BOL stagiaires kunnen eventueel in goed overleg, en als ze zich aan de richtlijnen van het RIVM houden, naar zorgorganisaties toegaan.

 

Vragen?

Wilma Jansen: w.jansen@vbzkam.nl | 023-303 22 47

Image
 

AFSTEMMING EN UITWISSELING IN DE REGIO

 

11 maart kwamen op initiatief van Sint Jacob zeven zorgorganisaties binnen ons samenwerkingsverband bij elkaar. Wij gingen met elkaar na op welke wijze zorgorganisaties in kritische zorgsituaties een beroep op elkaar kunnen doen.

 

Er werden allerlei tips uitgewisseld. Ook is besloten continuïteitsplannen met elkaar te delen en elkaar te informeren over HR- beleid en -uitgangspunten in het kader van de crisis rond het Corona virus.

 

Inmiddels hebben nog vijf organisaties zich bij dit initiatief aangesloten. Ad Warnar stemt dit overleg af met de Veiligheidsregio Kennemerland om zo dubbeling en hiaten te voorkomen.

 

Coördinatie:

Wilma Jansen: w.jansen@vbzkam.nl | 023-303 22 47

 

Image
 

BIJEENKOMSTEN AFGELAST - KANTOOR GESLOTEN

 

Alle bijeenkomsten die vanuit samen Voor Betere Zorg gepland stonden t/m 13 april worden afgelast:

 

19 maart - netwerkbijeenkomst CVA

20 maart - stuurgroep CVA netwerk

21 maart - ZORG.IK? Carrièrebeurs 

7 april - RegiopRAAT

8 april - Regionale Actieraad Personeelstekorten

9 april - ZZP-bijeenkomst (Academie)

9 april - bijeenkomst NAH en verslaving 

 

Het kantoor is gesloten t/m 6 april, wij zijn vanzelfsprekend via e-mail en telefonisch bereikbaar: 

vbz@vbzkam.nl | 023-532 21 51

 

Image
 

2020-03-17 13:19:00

2020-03-17 13:19:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.