Optimale ouderenzorg Kennemerland door een Kennis- en Expertise Centrum

In september 2019 hebben de ouderenzorgaanbieders hun visie op de ouderenzorg in de regio Kennemerland gepresenteerd. Deze regiovisie is gericht op cliënten met de juiste zorg op de juiste plaats. Om deze visie te realiseren zijn er activiteiten en projecten afgesproken die gezamenlijk worden opgepakt. Eén van de regionale projecten is het Kennis- en Expertise Centrum rondom probleem gedrag in de ouderenzorg (KEC). Het doel van het project is krachten en kennis te bundelen om de steeds complexere zorgvragen beter, sneller en efficiënter op te lossen.

Projectleider Watzelien van Gelderen tevens teamleider Behandeling & Revalidatie, Kennemerhart vertelt hier meer over.

Wat is complexer geworden in de zorgvraag voor medewerkers?
Medewerkers in de ouderenzorgorganisaties ervaren niet alleen qua lichamelijke, medisch inhoudelijk en verpleegtechnische zorg complexer wordt, maar ook op het terrein van moeilijk verstaanbaar gedrag en de omgang hiermee. Dit zal in de toekomst nog verder toenemen.

Wat moet beter? 

Er is behoefte aan het laagdrempelig beschikbaar stellen van kennis en ondersteuning aan zorgteams. Het zou van meerwaarde zijn als kennis door eigen professionals (laagdrempelig) wordt verworven, door eigen professionals uit de diverse organisaties wordt ingezet, beschikbaar blijft en er sprake is van een kennisnetwerk waar deze regionale eigen professionals. Dit zou een eerste stap kunnen zijn voordat bijvoorbeeld een Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wordt ingeschakeld, wat toch vaak een grotere drempel is voor medewerkers. Het CCE is overigens ook betrokken bij het KEC project en stimuleert de ontwikkeling om samen te zoeken naar het dichterbij brengen van ondersteuning en kennis.

Medio 2019 zijn jullie gestart met het project, hoe gaat het nu?
Het regionaal KEC team is gefaseerd gestart, in eerste instantie richten wij ons rondom onbegrepen gedrag en later willen wij dit uitbreiden naar andere thema’s. Per 1 november draait er een pilot met een consultatieteam van professionals. Elke organisatie levert voor een x aantal uur in de week een professional aan dit consultatieteam, zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut, psycholoog, SO of verpleegkundige. Zij geven de zorgteams en eventueel familieleden adviezen over moeilijk op te lossen situaties. Daarnaast gaan we binnen het KEC project bekijken hoe we een lerend netwerk kunnen vormen en gezamenlijke scholingsprogramma’s kunnen opzetten. Op 19 september is er een KennisDelen dag geweest waaraan bijna 250 deelnemers aan mee hebben gedaan. De opkomst was heel goed! Diverse fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en verpleegkundigen namen actief deel aan de lezingen en workshops. In september 2020 komt er een tweede editie. Ook wordt er gewerkt aan een digitaal platform, zodat de zorgorganisaties elkaar niet alleen fysiek ontmoeten maar ook digitaal.

Meer informatie?

Op de site www.kec-inderegio.nl is meer informatie te lezen over de gezamenlijke regionale aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg. Voor vragen over de visie en het project Optimale ouderenzorg Kennemerland, neem dan contact op met Margriet Lautenschutz, programmamanager bij samen Voor Betere Zorg, M.lautenschutz@vbzkam.nl.

2019-12-18 11:11:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.