Onverminderd hoog aantal vacatures

Vooral organisaties in VVT en GGZ ervaren problemen met vervullen

In Noord-Holland en Flevoland* stonden naar schatting 2.370 vacatures open in Zorg en Welzijn. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2019 van samen Voor Betere Zorg in samenwerking met SIGRA en Zowelwerk.

In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden gaat het om zo’n 650 vacatures. In Amsterdam staan er naar schatting 800 vacatures open, in Zaanstreek–Waterland 330 en in Noord-Holland Noord gaat het om ongeveer 590 vacatures. 

Meer dan de helft (52%) van de vacatures staat langer dan 3 maanden open. In vergelijking met vorige peilingen blijkt dat ziekenhuizen nu met relatief veel moeilijk vervulbare vacatures kampen. Het gaat dan met name om specifieke functies, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen en personeel in de operatiekamers. Het grootste aantal vacatures staat open in de Verpleging, verzorging en thuiszorg, het gaat dan met name om verzorgenden en verpleegkundigen. Relatief gezien is de vacaturegraad (het aandeel vacatures op personeelsleden) in de GGZ het grootst. De GGZ-branche ervaart met name knelpunten in wetenschappelijk opgeleid personeel, zoals psychiaters en psychologen.

Bekijk ook de vacaturepeiling van de gehele regio Noord-Holland en Flevoland.

Klik hier voor meer arbeidsmarktinformatie.

thermometer-1153273.jpg


 * Rekening houdend met de respons aantallen per subregio. In de Facts & Figures staan de aantallen die daadwerkelijk door de werkgevers zijn gemeld.


2019-08-05 10:35:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.