Nieuwsflits Corona 28 april 2020

 

NIEUWSFLITS SAMEN VOOR BETERE ZORG

 

28 APRIL 2020

Image

REGIONALE SAMENWERKING AANPAK CORONACRISIS

Deze nieuwsflits informeert je over de laatste ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rond de aanpak van de coronacrisis. Hij vervangt tijdelijk onze reguliere nieuwsbrief. 

 

Wij sturen deze nieuwsflits naar HR managers, bestuurders, recruiters en communicatieadviseurs. Is hij ook relevant voor iemand binnen je organisatie, stuur hem vooral door. 

 

In deze nieuwsflits:

  • Covid-19 unit voor (O)GGZ-cliënten
  • Coaching aan te vragen voor zorg- en welzijnsmedewerkers
  • Update matching vraag en aanbod zorgpersoneel

 

* Alle fysieke bijeenkomsten zijn tot 1 juni geannuleerd.*

 

INFORMATIEPAGINA CORONA

Voor de actualiteiten, bezoek onze 'coronapagina'. Deze wordt dagelijks geüpdatet. Hier vind je de diverse projecten die wij momenteel oppakken, denk aan: 

  • scholing 
  • kinderopvang
  • parkeren en openbaar vervoer
  • matching vraag en aanbod personeel
  • crisiszorg en meer
  • mentale gezondheid

 

Zijn er projecten die wij kunnen oppakken? Zoek hiervoor contact met Ad Warnar | a.warnar@vbkzam.nl | 06 - 5347 37 99

 
Image
 

COVID-19 UNIT VOOR (O)GGZ-CLIËNTEN

In het overleg van GGD, centrumgemeente Haarlem en de GGZ-partners (OGGZ) is de opvang van dak- en thuislozen onderwerp van gesprek. Ook is met deze partijen gesproken over een opvangplek (cohortlocatie) in de regio voor dak- en thuislozen en mensen in een beschermde woonvoorziening.

Voor deze doelgroep is op het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek een externe COVID-19 unit opengesteld met 18 plekken. De bemensing van deze unit voor begeleiding, verpleging en verzorging is nu onderwerp van gesprek.

De afspraak is dat de organisatie die een cliënt instuurt ook de begeleiding verzorgt. Hoe groter de bezetting van deze unit, hoe moeilijker het wordt om deze unit te bemensen.

 

Er wordt geanticipeerd op deze situatie – die zich nog niet heeft voorgedaan – door alvast een specifieke uitvraag bij ‘Extra handen voor de zorg’ te doen. Ook is er een WhatsApp groep opgestart zodat in geval van nood snel onderling geschakeld kan worden. De bestuurlijke lijn van de (O)GGZ naar de ROAZ/GHOR is geborgd in de persoon van Naomi Tas, bestuurder RIBW K/AM.

 

Contactpersoon Crisiszorg:

Helen Passchier | h.passchier@vbzkam.nl | 023 - 3032 794

 
Image
 

EXTRA COACHING 

Zijn jouw medewerkers op de hoogte?

Heb je jouw medewerkers al geïnformeerd over  het aanbod van gratis online coaching? In je communicatie kun je gebruik maken van de toolkit. Er hebben zich al ruim 1500 coaches aangemeld die graag een luisterend oor bieden. Jouw mederker kan coaching aanvragen via Sterk in je Werk.

Op onze website vind je meer informatie.

 

Dit is een dienst van samen Voor Betere Zorg en de andere regionale werkgeversorganisaties. 

 

Contactpersoon: 

Wendy van der Veen | w.vanderveen@vbzkam.nl | 023 - 3032 243 

 
Image
 

MATCHING VRAAG EN AANBOD

Vorige week zijn de aangemelde zorgvrijwilligers via de mail door ons geïnformeerd over de stand van zaken. Wij willen hen op deze wijze goed informeren en verleiden in de sector werkzaam te blijven.   

 

samen Voor de Betere Zorg ondersteunt deze (toekomstige) zorgprofessionals bij het zetten van een volgende stap in hun loopbaan. Dit doen we op verschillende manieren: onder andere met een loopbaansite, het Regionaal Contactpunt en het gratis loopbaantraject

Sterk in je Werk.

 

Kun je nog zorgvrijwilligers gebruiken, meld je aan bij Extrahandenvoordezorg.nl of rechtstreeks bij Monique. 

 

Regionaal Contactpunt

Monique Beentjes | contactpunt@vbzkam.nl | 023 – 53 22 151

 
Image

Uitschrijven? Klik hier 

 

{YOURCOMPANY.NAME}

{YOURCOMPANY.ADDRESS}

 

COPYRIGHT 2020

 

 

 
Image
 
2020-04-28 15:38:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.