Nieuwsflits Corona 22 april 2020

 

NIEUWSFLITS SAMEN VOOR BETERE ZORG

 

22 APRIL 2020

Image

REGIONALE SAMENWERKING AANPAK CORONACRISIS

Deze nieuwsflits informeert je over de laatste ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rond de aanpak van de coronacrisis. Hij vervangt tijdelijk onze reguliere nieuwsbrief. 

 

Wij sturen deze nieuwsflits naar HR managers, bestuurders, recruiters en communicatieadviseurs. Is hij ook relevant voor iemand binnen je organisatie, stuur hem vooral door. 

 

In deze nieuwsflits:

 • Crisiszorg in beeld 
 • Gehandicaptenzorg | Blik op de toekomst
 • Geestelijke gezondheidszorg | Opvang dak- en thuislozen 
 • Coaching aan te vragen voor zorg- en welzijnsmedewerkers
 • Welke zorgvrijwilligers zijn beschikbaar?
 • Inzet vrijwilligers tijdens coronacrisis | Pot Jonker

 

* Alle fysieke bijeenkomsten zijn tot 1 juni geannuleerd.*

 

INFORMATIEPAGINA CORONA

Voor de actualiteiten, bezoek onze 'coronapagina'. Deze wordt dagelijks geüpdatet. Hier vind je de diverse projecten die wij momenteel oppakken, denk aan: 

 • scholing 
 • kinderopvang
 • parkeren en openbaar vervoer
 • matching vraag en aanbod personeel
 • crisiszorg en meer
 • mentale gezondheid

 

Zijn er projecten die wij kunnen oppakken? Zoek hiervoor contact met Ad Warnar | a.warnar@vbkzam.nl | 06 - 5347 37 99

 
Image
 

CRISISZORG EN MEER 

en de rol van samen Voor Betere Zorg

Tijdens deze coronacrisis is het noodzakelijk dat de diverse sectoren met elkaar samenwerken en kennis delen. Wij ondersteunen - vanuit onze netwerkrol - de  bestuurders om verbindingen te leggen. En zorgen voor een brede blik op de huidige zorg en de wereld van zorg en welzijn van morgen en overmorgen. Bekijk het beeld wat wij geschetst hebben. En vind meer informatie op de pagina 'Crisiszorg en meer'

 

Contactpersoon Crisiszorg:

Helen Passchier | h.passchier@vbzkam.nl | 023 - 3032 794

 
Image
 

GEHANDICAPTENZORG (GHZ) 

In de regionale kring GHZ Kennemerland wordt gesproken over het aantal besmettingen, beschikbaarheid PBM, andere verpleegmaterialen en cohortverpleging. Vorige week zijn in het ROAZ de voorwaarden voor een externe cohortlocatie (zorghotel of COVID-19 centrum) voor de gehandicaptenzorg vastgesteld. Het lijkt op dit moment niet nodig om op te schalen, het is wel goed dat een dergelijk plan klaar ligt.

 

Blik op de toekomst

Vorige week is in de kring Kennemerland een eerste verkenning gedaan naar de nabije toekomst: ‘Hoe ziet het nieuwe normaal er binnen de gehandicaptensector uit?’. Daarnaast wordt binnenkort met het zorgkantoor gesproken over het (financiële) continuïteitsvraagstuk en brengen we de controllers bij elkaar om met elkaar uit te wisselen hoe om te gaan met financiële kwesties. 

 
Image
 
 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) 

In het overleg van GGD, centrumgemeente Haarlem en de GGZ-partners (OGGZ) is de opvang van dak- en thuislozen onderwerp van gesprek. Met deze partijen is gesproken over een opvangplek (cohortlocatie) in de regio voor dak- en thuislozen, die risico lopen op corona besmetting of reeds besmet zijn.

 

In dit overleg besteden we ook aandacht aan mensen die niet zozeer besmet zijn met corona, maar die – vanwege de maatregelen – wel externaliserend gedrag vertonen. Afgesproken is om op casusniveau met alle betrokken professionals (van GGZ/ACT-team, politie, reclassering) te bespreken of en met welke extra inzet dit tot de-escalatie kan leiden

 
Image
 
 

EXTRA COACHING 

Zijn jouw medewerkers op de hoogte?

Heb je jouw medewerkers al geïnformeerd over  het aanbod van gratis online coaching? In je communicatie kun je gebruik maken van de toolkit. Er hebben zich al ruim 1500 coaches aangemeld die graag een luisterend oor bieden. Jouw mederker kan coaching aanvragen via Sterk in je Werk.

Op onze website vind je meer informatie.

 

Dit is een dienst van samen Voor Betere Zorg en de andere regionale werkgeversorganisaties. 

 

Contactpersoon: 

Wendy van der Veen | w.vanderveen@vbzkam.nl | 023 - 3032 243 

 
Image
 

MATCHING VRAAG EN AANBOD

Welke zorgvrijwilligers zijn beschikbaar? 

Een grote hoeveelheid zorgvrijwilligers is beschikbaar. Daarnaast merken wij dat de vraag nu nog niet heel groot is, maar kijk ook goed naar de komende weken. Zijn jullie daar goed op voorbereid en heb je ook al eens gedacht aan jobcarving?

 

Het aanbod van zorgvrijwilligers is zeer divers denk aan artsen; A(N)IOS, specialisten en huisartsen, maar ook medisch studenten op HBO/WO niveau.

Lees hier verder over op de pagina Matching Vraag en Aanbod 

 

Regionaal Contactpunt

Monique Beentjes | contactpunt@vbzkam.nl | 023 – 53 22 151

 
Image
 

Inzet vrijwilligers | Arbeidsrechtelijke regels? 

In deze crisistijd bieden veel mensen zich als vrijwilliger aan. Denk aan een vrijwilliger die ondersteuning biedt in het ziekenhuis, die software bouwt voor een digitale bingovariant voor een zorginstelling of die een rozenkweker helpt met het oogsten. Dat is mooi en kan zeer goed van pas komen. Maar welke arbeidsrechtelijke regels zijn hierop van toepassing?

 

Bekijk deze informatie op de website van Pot Jonker. 

 
Image
 

Uitschrijven? Klik hier 

 

{YOURCOMPANY.NAME}

{YOURCOMPANY.ADDRESS}

 

COPYRIGHT 2020

 

 

 
Image
 
2020-04-23 12:40:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.