Nieuwsbrief december 2020

 

NIEUWSBRIEF SAMEN VOOR BETERE ZORG

 

16 december 2020

Alle medewerkers van samen Voor Betere Zorg wensen iedereen in zorg & welzijn hele fijne feestdagen toe.

Heeft u al een unieke videoboodschap gemaakt voor uw zorgheld(en)? 

ALGEMEEN

Hoge opkomst bij Algemene Ledenvergadering

24 november vond de eerste online Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren 24 leden (75%) aanwezig. Op de agenda o.a. de begroting en de jaarplannen. Het bestuur complimenteerde de medewerkers van het bureau voor de bereikte resultaten op inhoudelijke projecten en financieel gebied in 2020.

De leden gaven hun goedkeuring voor de jaarplannen en de begroting 2021: deze worden gekenschetst door mooie ambities en goede samenhang. De aangescherpte positionering van het netwerk wordt door de leden omarmd. Bestuur en leden willen samen invulling geven aan de rol van verbindende vernieuwer. Ze willen hun bestuurlijke denkkracht op boven sectorale thema’s inzetten om vernieuwing in zorg & welzijn te realiseren.

Veel tijd en ruimte voor dialoog was ingepland voor het belangrijkste agendaonderwerp: de samenwerking met SIGRA. De leden hebben goedkeuring gegeven voor het uitwerken van een nadere samenwerking.

Alternate text

ARBEIDSMARKT

Masterclass 'Van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur' is landelijke Koploper!

De Masterclass ‘Van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’ van samen Voor Betere Zorg is tijdens de Actie Leer Netwerk dagen tot landelijke Koploper benoemd. Dit Koploperinitiatief is er op gericht om een neerwaartse spiraal van uitval, uitstroom, ontevredenheid en hoge werkdruk 180 graden om te draaien naar een positieve spiraal van vitaliteit, gezondheid en duurzaam meedoen. Een ander project uit onze regio dat de Koploperstatus ontving, is het ESF-project 'Sterke teams, sterke medewerkers' bij Kennemerhart. Eerder - in oktober van dit jaar - ontving deOntwikkelcoalitie ‘Andere vormen van stagebegeleiding’ waarbij Ons Tweede Thuis,Viva! Zorggroep, Sint Jacob, De Hartekempgroep en  Nova College betrokken zijn, ook de Koploperstatus.
Lees meer

Alternate text

Eerste online ZORG.IK? event: bijna 300 kandidaten 

Tijdens het ZORG.IK? carière- en oriëntatie event van Infopunt Zorg en Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond op 25 november maakten werkgevers en geïnteresseerden in zorg en welzijn online kennis met elkaar in een unieke digitale omgeving.

Geïnteresseerden in zorg en welzijn kregen een presentatie over werken en leren in de zorg en konden zij in gesprek met opleiders en een loopbaancoach van Sterk in je Werk. Ook na 25 november is het nieuwe platform zorg-ik.nl te raadplegen, voor filmpjes van zorgorganisaties, vacatures en de online skillstest 'De Paskamer'.

Alternate text

Vodcast serie 'Anders kijken, anders doen'

Een enorm aantal oud-zorgprofessionals hebben zich de afgelopen maanden aangemeld voor Extra handen voor de zorg. Zij stroomden opnieuw de zorg in en hielpen waar nodig. Maar, een deel van de mensen dat zich aanmeldde is nog niet ingezet. De redenen hiervoor zijn divers; ze hebben niet meer helemaal het juiste diploma of zijn bijvoorbeeld maar kort beschikbaar. In de vodcast serie 'Anders kijken, anders doen' worden deze belemmeringen besproken en wordt gekeken hoe men deze kan tackelen en omvormen. Door anders te kijken en anders te doen is meer mogelijk bij het inzetten van de toestroom van oud-zorgpersoneel tijdens deze crisis.
Lees meer

Alternate text

Uitstroomonderzoek: vooral ervaren professional wisselt snel van baan en blijf in de sector werken

39% van de werknemers in Zorg en Welzijn verlaat de werkgever binnen de eerste twee jaar van het dienstverband. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector. Ruim 75% van medewerkers die wisselen van werkgever blijft in de sector werken. Dat blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van samen Voor Betere Zorg, SIGRA en 13 andere werkgeversverbanden in zorg en welzijn.

Lees meer over het  Landelijk doorlopend uitstroomonderzoek en de bijbehorende factsheet.

Alternate text

Jaarplannen 2021

Op basis van onze strategie, onze ambities en 4 thema’s: arbeidsmarkt in balans, juiste zorg op de juiste plek, sociale & technologische innovatie en inclusieve samenleving zijn in samenspraak met onze leden het jaarplan arbeidsmarkt in balans en het jaarplan zorg & sociaal domein gemaakt. Geïnteresseerd in de inhoud van de jaarplannen.

Lees meer

Alternate text

ZORG

Denkbeeldig prikbord levert maatjes op voor samenwerking

Bestuurders uit 1e en 2elijnszorg, welzijn, gemeenten en verzekeraars kwamen op 9 december online bijeen in het RBS (Regionaal Beter Samenwerken), het bestuurlijk platform van stakeholders in zorg en sociaal domein. Aan de hand van pitches en dialoog ontstond verbinding, vergelijkbaar met het prikbord in de supermarkt waarop maatjes gezocht worden voor diverse clubs. Er zijn nieuwe verbindingen cq. gelegenheidscoalities ontstaan. Zo sluiten bij een epilepsieproject van SEIN huisartsen en gemeenten aan. 
Lees meer

Alternate text

Scenariosessies opmaat voor concrete samenwerkingsagenda in de regio

Kort na de eerste coronagolf is samen Voor Betere Zorg aan de slag gegaan met het ontwikkelen van post corona scenario’s in zorg en welzijn voor de regio.

Deze scenario’s zijn  in vijf sessies met verschillende stakeholders besproken. Dit alles leverde een rijke oogst aan samenwerkingsinitiatieven en ideeën op, die benut kunnen worden in een concrete samenwerkingsagenda in de regio.

Lees verder

Alternate text

AGENDA

Werkgroep Regionale Arbeidsmarktcommunicatie

 

Dinsdag 26 januari 2021 9.00 - 10.30 uur
Online via Teams

Voor recruiters en communicatie professionals

Strategisch HR netwerk 

 

Donderdag 4 februari 11.00 - 13.00 uur
Online via Teams

Voor HR managers 

Slimme Zorg Estafette 2021

 

Van 1 tot en met 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats. Van 8 tot 12 februari is onze regio aan zet!

Op 11 februari van 13.00-16.30 uur is in onze regio de Werkconferentie Artificial intelligence (AI) die we samen met Connect4Care organiseren

Klik hier voor de Jaaragenda van samen Voor Betere Zorg.

Uitschrijven? Klik hier 

 

{YOURCOMPANY.NAME}

{YOURCOMPANY.ADDRESS}

{COPYRIGHT.YEAR}

 

COPYRIGHT 2020

 
Image
 
2020-12-15 08:44:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.