Nieuwe wind op kwaliteitsgebied

In de zorg is een omslag gaande van de wijze waarop ‘kwaliteit’  wordt ingevuld: meer nadruk op waarde en beleving van de cliënt, minder op kwantitatieve gegevens. Concrete voorbeelden hiervan zijn de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg die nu landelijk worden ingevoerd.

Deze ontwikkeling juichen we vanuit VBZ van harte toe. Zorgaanbieders willen graag de ruimte krijgen om een op hun vorm van zorg aansluitend kwaliteitskader te hanteren als basis voor de verantwoording aan verschillende belanghebbenden, waaronder de cliënten, familie, de gemeente en het zorgkantoor. Voordeel hiervan is ook dat dubbele administratie vanwege verschillende eisen wordt voorkomen, waardoor er meer tijd is voor ondersteuning van cliënten.

Op de ALV deze zomer is afgesproken dat VBZ hierin een trekkende rol zal spelen. Op een bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers is bepaald wat de kernpunten van de aanpak zijn. Gemeenten in de regio KAM zullen benaderd worden om te komen tot samenwerking op dit gebied, te beginnen met de gemeente Haarlemmermeer.

2017-11-29 15:36:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.