Nieuwe wetgeving in de zorg: samen optrekken

In 2020 worden drie nieuwe wetten binnen de zorg van kracht:
•           Wet zorg en dwang
•           Wet verplichte GGZ
•           Wet forensische zorg
Deze nieuwe wetten vervangen de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), waarin is opgenomen dat gedwongen opname en dwangbehandeling is voorbehouden aan intramurale (GGZ-)organisaties. Dat betekent ook dat we op meer plekken in aanraking kunnen komen met kwetsbare burgers, mensen met afwijkend – en soms ook problematisch – gedrag.

Op 21 november bespreken tijdens een Invitational Conference van samen Voor Betere Zorg ongeveer 30 betrokkenen wat de nieuwe wetgeving betekent voor de kwetsbare burger en zijn naaste, wat de nieuwe wetgeving betekent voor de (zorg)professional en hoe de organisaties in de regio samen kunnen optrekken op het gebied van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ. Voor deze conferentie kunt u zich niet meer aanmelden.

Contactpersoon is Helen Passchier, Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 - 5322151.


wet-zorg-dwang-fb.jpg

2018-11-01 10:11:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.