Nieuwe netwerkpartner OTT, nieuw in de regio Zuid-Kennemerland

Nieuwe netwerkpartner

Ons Tweede Thuis, nieuw in de regio Zuid-Kennemerland

Ons Tweede Thuis is onlangs toegetreden als partner in het NAH-netwerk Kennemerland en het CVA-netwerk Haarlem e.o. Voor mensen met hersenletsel biedt Ons Tweede thuis dagbesteding en ambulante ondersteuning. Op 1 juli 2017 heeft Heliomare een deel van haar dienstverlening (dagbesteding en een deel van de ambulante begeleiding) in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond overgedragen aan Stichting Ons Tweede Thuis, die de cliënten, locaties, medewerkers en daarmee de expertise op het gebied van NAH heeft overgenomen.

Ons Tweede Thuis is met haar dienstverlening sterk vertegenwoordigd in buurten en wijken. Tot vorig jaar vooral voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en voornamelijk in de Haarlemmermeer. Maar sinds de overname ook specifiek voor mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH en in Haarlem e.o. Op twee locaties, te weten het Activiteitencentrum Haarlem (onder een nieuwe naam: de Liede) en Werkcentrum Kunst om de Hoek wordt specialistische dagbesteding geboden, waarbij de begeleiding gericht is op behouden van de eigen regie, vergroten van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen, versterken van het netwerk, behouden of verbeteren van de lichamelijk conditie, ontdekken en ontwikkelen van mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij. In de Liede is, in samenwerking Stichting Afasietherapie, tevens een afasiecentrum gevestigd.

De overdracht van de ambulante dienstverlening verdient nog enige toelichting. Zowel Heliomare als Ons tweede Thuis bieden individuele begeleiding in de regio, elk met een eigen accent. Heliomare richt zich vooral op cliënten met een korter durende ondersteuningsbehoefte, ontwikkelingsgericht, veelal aansluitend aan de revalidatie (cure). Ons Tweede Thuis richt zich vooral op cliënten met een langer durende ondersteuningsbehoefte, gericht op een optimale eigen regie, participatie en zelfredzaamheid (care). Ons Tweede Thuis biedt ondersteuning bij organiseren van het dagelijks leven, omgaan met veranderde emoties, ontdekken van (nieuwe) mogelijkheden, omgaan met beperkte energie, ondersteunen in sociale contacten, onzekerheid overwinnen en weer naar buiten durven treden, wet- en regelgeving en contact met instanties.

Klik hier voor meer informatie over de dienstverlening van Ons Tweede Thuis voor mensen met hersenletsel. Of neem contact op met Ineke het Lam, zorgbemiddelaar.

2018-07-26 08:56:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.