Naar school met NAH

Op 12 oktober organiseerden Heliomare, het NAH-netwerk Kennemerland en de regionale Oudercontactgroep de eerste regionale netwerkbijeenkomst over kinderen en jongeren met hersenletsel. Het thema was “Naar school met NAH”. Met 28 aanwezige professionals van diverse organisaties uit de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs in de regio Kennemerland was zeker sprake van een geslaagde opkomst.afbeelding factsheet naar school met hersenletsel

Met subsidie van de Hersenstichting werken Heliomare, het NAH-netwerk Kennemerland en de regionale Oudercontactgroep aan de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen en Jongeren in Noord-Holland. Het project richt zich op verbetering van de mogelijkheden voor kinderen met NAH in het onderwijs. De werkconferentie was de aftrap om te komen tot een netwerk van organisaties die daarbij vanuit hun aandachtsgebieden een rol kunnen hebben.

Na enkele inleidende presentaties over de zorgstandaard en het belang van samenwerking in een netwerk, gingen de aanwezigen enthousiast met elkaar in gesprek om kennis te maken, knelpunten te benoemen en waar mogelijk meteen al oplossingen in te brengen. Het nut van samenwerking in een netwerk werd breed gedeeld. Voor ouders en professionals is het nu nog te vaak een zoektocht om uit te vinden welke (zorg)aanbieder op welk moment van belang kan zijn. Als zij beter van elkaar weten wat een ieder kan bieden om het gebied van ondersteuning en begeleiding van kinderen en jongeren met NAH en hun ouders én als gespecialiseerde kennis over opgroeien met NAH meer wordt gedeeld, kunnen we met elkaar problemen eerder signaleren en gecoördineerd aanpakken.

Het was mooi dat tijdens de bijeenkomst al meteen enkele concrete acties voor de komende periode konden worden afgesproken, zoals: overzicht creëren in het zorgaanbod (sociale kaart), verbinding maken met de jeugd-GGZ, inzicht verkrijgen in de financieringsstromen, verbeteren samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs op gebied van informeren, signaleren en herkennen en het creëren van bestuurlijk commitment voor het netwerk in oprichting.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden alle deelnemers de factsheet ‘Naar school met niet-aangeboren hersenletsel’ ontvangen, dat kort en bondig de problemen schetst waarmee kinderen met hersenletsel op school te maken kunnen krijgen en het belang van goede signalering en coördinatie benadrukt. Ook was de onlangs gelanceerde Breinstraat app te zien. Met deze app kunnen jongeren een eigen ‘hersenletselpaspoort’ aanmaken en informatie vinden over de verschillende zorgverleners die zij gedurende hun herstel kunnen tegenkomen.

In het voorjaar 2018 volgt een tweede bijeenkomst waar de deelnemers onder andere een terugkoppeling zullen krijgen op de afgesproken acties en zullen worden geïnformeerd over de voortgang van de oprichting van een NAH-netwerk voor kinderen en jongeren, om te borgen dat de tot nu toe gedane inspanningen een vervolg kunnen krijgen.

Informatie over het project en de Zorgstandaard THL Kinderen en Jongeren vindt u hier.

2017-12-19 14:44:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.