Mét de stem van de cliënt

VBZ wil de stem van de cliënt ook op regionaal niveau krachtiger laten doorklinken. Daarom is tezamen met Cliëntenbelang een initiatief gestart om te komen tot een regionaal platform van cliënten van lid-organisaties van VBZ. Intentie is dat een kerngroep van cliënten met een brede groep cliënten als achterban contact houdt, met behulp van een app of andere toepassingen. voorbeeld app

Zo kan het platform een mening vormen en standpunten innemen over onderwerpen die regionaal spelen, en regionaal haar stem laten horen bij bijv. gemeenten, zorgverzekeraar/kantoor en zorgaanbieders.

Vertegenwoordigers van een aantal benaderde cliëntenraden reageerden positief op het voorstel. Momenteel wordt gezocht naar cofinanciering door een externe partij. Daarna zullen alle zorgaanbieders die lid zijn van de VBZ worden benaderd.

2017-11-29 14:32:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.