Masterclass ‘Van verzuim naar inzetbaarheidscultuur’

In november zijn we met het Platform Arbeid, gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid gestart met de masterclass ‘van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’. Aan de masterclass nemen deel 16 organisaties; ViVa! Zorggroep, Leger des Heils, GGZ inGeest, Nieuw Unicum, RIBW K/AM, Heliomare, SIG, ActiVite, Kenter, Kennemerhart, Ons Tweede Thuis, Spaarne Gasthuis, SEIN, PCSOH, Raphaëlstichting en Sint Jacob.  Het Actie Leer Netwerk heeft de ambitie de neerwaartse spiraal in de zorgsector om te buigen naar een positieve spiraal en het verzuim met 1% in de regio terugdringen. We willen bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van cliëntenzorg én het werkplezier van zorgprofessionals. Dit willen we doen door samen vorm te geven aan de beweging ‘van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’.

We beschouwen de masterclass als een ‘gezamenlijke reis’ om een beweging tot stand te brengen. Telkens gaan we een vraagstuk uitdiepen, gaan ermee aan de slag, delen de ervaringen met elkaar én leren van elkaar (actie-leren). Leren door doen, oplossingen zoeken en telkens een stap verder komen in het proces. Wij nemen ervaring (actie-leren) als uitganspunt en vormen samen het ‘Actie-leer-Netwerk’ voor de regionale ambitie en inzetbaarheidscultuur. Het actie-leer-programma staat niet vast, en zal stap voor stap uitkristalliseren. Wel willen we samen ‘reizen’ en impact realiseren. Om onze reis en het actieleerproces makkelijker te maken hebben we als rode draad een aantal vragen geformuleerd w.o.: ‘Hoe krijg ik beweging in mijn eigen organisatie en hoe krijg ik mijn organisatie mee?’ Bovenal, hoe kom ik tot actie en waar moet ik beginnen? Uiteraard zullen we vanuit ervaringsleren ook stilstaan bij de inhoudelijke thema’s zoals werkdruk, (zelf)leiderschap, zelforganisatie, eigen regie, goede gesprek en aanpak specifieke doelgroepen.

We komen als Actie Leer Netwerk periodiek (10 weken) een halve dag bij elkaar. samen Voor Betere Zorg organiseert de masterclassbijeenkomsten, monitort het proces (ook tussen de bijeenkomsten) en borgt opvolging van de acties in de regio.

Deelnemen?
Of heb je behoefte aan meer informatie? Contactpersoon Cafer Yigit | c.yigit@vbzkam.nl | 023 - 3032 791

2019-12-18 10:26:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.