Marktplaats voor vernieuwing op 19 september in Amstelland

De bijeenkomst is een vervolg op 1 februari jl. toen o.a. zorgverzekeraar, zorgkantoor, zorgaanbieders, welzijn en vrijwilligersinstellingen in gesprek gingen over samenwerking in de regio Amstelland gericht op vernieuwing en innovatie in de zorg. De deelnemers toonden grote betrokkenheid en veel enthousiasme. Er werd onderstreept dat vernieuwing door samenwerking  kan en in de wijk gebeurt.  ‘Laat het initiatief bij de partijen zelf’, was het devies. Geef ruimte aan ‘start ups’; ideeën of nieuwe proposities van (bestaande) organisaties in de regio. Dat stimuleert en prikkelt tot vernieuwing, tot ondernemerschap, tot nieuwe verbindingen tussen organisaties en mensen.

Op 19 september a.s. organiseert de Marktmeester Groep 30 (voorheen: regieteam, met vertegenwoordigers van gemeente Amstelveen, Zorg en Zekerheid, welzijn, VBZ en SIGRA) de bijeenkomst ‘Marktplaats voor vernieuwing’Op die dag is de vloer aan de deelnemers om plannen, goede voorbeelden en andere initiatieven die bijdragen aan vernieuwing te presenteren. We maken  een ‘marktplaats’ waarop partijen zich kunnen  laten zien, waar niet alleen zaken worden gepresenteerd, maar waar partijen elkaar kunnen ontmoeten, aanspreken en zich aan elkaar kunnen  verbinden. Een marktplaats waar het gesprek kan gaan over versnellers of het verkleinen van het risico op blokkades. Gemeente en zorgverzekeraar zijn aanspreekbaar op het wegnemen/verlagen van drempels en blokkades in bekostiging en regeltoepassing.

Start up’s of going up’s meld je aan!

We zijn nog op zoek naar bestaande of kansrijke nieuwe initiatieven in Amstelland met een of meerdere van de onderstaande kenmerken:

  • Initiatieven of ideeën gericht op een sluitende aanpak in een wijk of gericht op een groep cliënten (bijvoorbeeld LVB of mensen met langdurige GGZ-problematiek). Op het gebied van zorg, welzijn en nuldelijn (inzet vrijwilligers).
  • Initiatieven die veelbelovend zijn in termen van kwaliteit, tevredenheid cliënten, versterking eigen kracht of zelfredzaamheid en doelmatigheid. Maar ook kansrijk vanwege hun haalbaarheid.
  • Bij voorkeur een samenwerkingsverband tussen partijen die elkaar versterken; partners hebben zich gecommitteerd aan het concept en willen hier mee verder.
  • Initiatieven waarvan de (maatschappelijke) baten potentieel groot zijn.
  • Initiatieven  die een steun in de rug kunnen gebruiken om het van concept of idee naar uitvoering te brengen.

Voor reacties of verdere informatie: André de Jong (mail: a.dejong@vbzkam.nl)

 

 2016-07-21 12:18:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.