Maak werk van behoud van personeel

people-309068.png

Werk kan een energiebron zijn waardoor medewerkers plezier ervaren, floreren, betere zorg leveren én voor de zorgsector behouden blijven. Werk kan ook ziekmakend zijn waardoor zorgpersoneel uitvalt of de zorgsector uitstroomt. Anno 2019 is werk helaas een belangrijke oorzaak van uitstroom en uitval in de zorgsector.

Eén op de vijf medewerkers verlaat de werkgever, en hiervan verlaat 8,1% zelfs de zorgsector. ‘Zorgorganisaties moeten pro-actiever uitstroom tegengaan’, aldus de commissie ‘Werken in de Zorg’ van het ministerie van VWS. ‘Goed werkgeverschap ligt aan de basis van elke gezonde organisatie’, aldus de commissie. De commissie doet daarom een oproep om werk te maken van goed werkgeverschap en werkklimaat binnen de zorgorganisaties.

Een werkomgeving creëren waarin we de sector aantrekkelijk maken voor nieuw personeel, uitstroom tegengaan en werkomstandigheden verbeteren zodat personeel duurzaam kan meedoen. Dit is een van de ambities in het kader van RAAT. Maar hoe geef je vorm aan deze ambities? Wat doen de werkgevers er al aan? Wat werkt wel/niet en hoe kunnen we van elkaar leren en daar mogelijk gezamenlijk optrekken? VBZ zal in het 1e kwartaal in samenspraak met zorgorganisaties stilstaan bij de bovenstaande vragen en op basis hiervan de werkagenda voor 2019 vaststellen.

Meer weten?

Zoek contact met Cafer Yigit: c.yigit@vbzkam.nl

2019-02-01 13:23:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.