Lees nu de BLOG van collega Helen Passchier: Ik ga op ‘patiëntreis’ en neem mee ……

5.jpg


Ik ga op ‘patiëntreis’ en neem mee ……

 

Eind vorig jaar werd ik patiënt in het Spaarne Gasthuis. In oktober 2019 kreeg ik een ongunstige uitslag van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ik heb sindsdien heel wat ritjes in de emotionele rollercoaster meegemaakt. Tezamen met andere ervaringen vormen ze mijn ‘patiëntreis’. In dit blog wil ik jullie meenemen in deze reis en onderzoeken hoe ik de ervaringen kan benutten voor samen Voor Betere Zorg en het thema Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

In het dagelijks leven ben ik programmacoördinator bij samen Voor Betere Zorg, het samenwerkingsverband van zorg en welzijn in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Vanuit die rol ben ik verantwoordelijk voor implementatie van het gedachtegoed rond Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) in ketens, netwerken en samenwerkingsprojecten.

Een aantal weken geleden onderging ik voor een 3ekeer in een half jaar tijd een operatie. Ik weet niet wat er in de narcosecocktail zat, maar die nacht had ik heldere gedachten over het thema JZOJP en de rol van de patiënt (cq. mijn rol) daarin. Daar zijn de eerste contouren voor dit blog ontstaan. Ik neem jullie mee in mijn trip en geef daarbij aan wat ik zoal heb meegenomen naar én van de patiëntreis. Ik nam mee  kennis en fitheid en ik kwam terug met souvenirs van (her)nieuw(d)e inzichten, contacten en ervaringen. Ik stip de reisaccessoires en souvenirs hieronder kort aan.   


Kennis

Ik bereid mij goed voor en zorg dat ik als gesprekspartner gezien en gehoord wordt. Op deze manier behoud ik als patiënt de regie. Het helpt als je figuurlijk ‘de vinger aan de pols houdt’. En uiteindelijk ben je als patiënt de enige linking pin die in het hele traject van begin tot eind betrokken is. Het is niet voor iedere patiënt weggelegd om de regierol van nature op te pakken. Wel kunnen we bewuster worden van die rol en hem ook actiever benutten. Hij/zij maakt het verschil in het succes van een traject. Zorg er dan met elkaar voor dat de patiënt maximaal is toegerust om die rol te kunnen vervullen.

 

Fitheid

Toeval of niet: vlak voor de eerste operatie las ik een artikel over ‘Fit de operatie in’, een experiment in het Maxima Medisch Centrum. Op het werk spraken wij er onderling met veel humor over. We hebben zelfs overwogen een ‘Stichting Hangmat’ in het leven te roepen. De hangmat als symbool voor ontspanning en (mentale) rust. In dit artikel werd ook het begrip ‘prevalideren’ geïntroduceerd, althans bij mij. Vastberaden om dit experiment ook op mijzelf toe te passen, heb ik in de weken voor de operatie waar mogelijk geprevalideerd (lopend naar het werk, niet meer met de lift, etc.).

 

Werkomgeving

Vanaf het moment dat de brief van het bevolkingsonderzoek op de deurmat lag, ben ik daar open over geweest op het werk. Mijn leidinggevende heeft mij alle ruimte gegeven om het op mijn manier te doen en mijn collega’s zijn goud waard gebleken. De waarde van mails, appjes, kaarten en bloemen is niet te onderschatten. Ook de wat lossere gesprekken over prevalideren of de Stichting Hangmat, maakt dat het bijna voelt als een gezamenlijk proces met gedeelde smart.

 

Nieuwe ervaringen

Door de mammacareverpleegkundige in het ziekenhuis werd ik geattendeerd op Nazorg Borstkanker in Haarlem. In dit centrum vind je alle disciplines onder één dak die kunnen helpen bij herstel en de dagelijkse dingen van het leven weer op te pakken. Ik was bijvoorbeeld goed geholpen met de Pilateslessen op maat. Daarnaast was het ook heel fijn om tijdens de professionele littekenweefselmassage een goed gesprek te hebben over allerlei aspecten van het leven. Het zijn deze ‘wellnessachtige’ elementen (Pilates, littekenweefselmassage) die werken aan je herstel leuk en prettig maken en dus ook bespoedigen.

 

…….. mijzelf als mens.

Als ik terugkijk op wat ik meeneem naar en van de patiëntreis dan zijn dat grotendeels de elementen die Machteld Huber ook in haar concept van Positieve Gezondheid heeft geïntroduceerd:  de bredere kijk op gezondheid langs 6 levensdomeinen. En een van de uitkomsten van ‘Juiste zorg op de juiste plek’, moet zijn: de burger/patiënt is empowered om een grotere rol in zijn gezondheid te nemen.

 

Ik hoop dat ik door mijn dubbelrol (van patiënt en programma coördinator) de lijn van de patiëntreis in ketens, netwerken en samenwerkingsprojecten rond ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ kan bewaken. Naast de mondige en bereisde patiënt – die ik al was – is ook de empowerde burger in mij ontwaakt. Ik roep iedereen op met soortgelijke levenservaringen dat ten positieve te benutten voor de (werk)omgeving waar je je voor inzet. Daar word je tenslotte zelf ook ‘beter’ van.

 

Vraag aan de bestuurder

Een vraag die mij als programmacoördinator van o.a. Juiste Zorg op de Juiste Plek bezighoudt, is: ‘hoe kunnen we – vanuit het collectief van samenwerkende zorg- en welzijnsaanbieders – burgers/ patiënten empoweren om een grotere rol in zijn/haar gezondheid te nemen?’ Ik ben benieuwd hoe bestuurders daar tegen aan kijken?

2020-08-20 11:58:00

2020-08-20 11:58:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.