Kick off Samenwerking Zorgprofessionals en Zorgvrijwilligers

Het samenwerken van zorgprofessionals en zorgvrijwilligers als één team voor goede zorg! Dit doel is meerdere malen genoemd tijdens de kick off Vrijwillige inzet op 1 maart jl.  Ook zijn verschillende sleutels tot succes met elkaar besproken. Genoeg input om in 2016 mee aan de slag te gaan.

De goed bezochte bijeenkomst was informatief en inspirerend. Het plan ‘Vrijwilligerswerk heeft vele gezichten’ van de gemeente Haarlem en het plan van aanpak ‘Verbeteren vrijwilligersbeleid en samenwerking beroepskracht-vrijwilliger’, opgesteld door VBZ, werden beide toegelicht. Daarna zijn de vrijwilligerscoördinatoren van veel verschillende organisaties, met elkaar in gesprek gegaan over wensen voor de toekomst. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de samenwerking tussen zorgprofessional en zorgvrijwilliger. Verschillende voorwaarden om die samenwerking te bevorderen en te versterken zijn genoemd, zoals: de aanwezigheid van een vrijwilligerscoördinator; een volwaardige plek voor de vrijwilliger in de organisatie; een goede match tussen behoefte van organisatie en vrijwilliger; openstaan voor samenwerking. Met deze informatie gaat de, tijdens de bijeenkomst geformeerde werkgroep aan de slag. De werkgroep neemt ook informatie mee die verkregen is uit landelijk onderzoek en literatuur, en uit het onderzoek dat VBZ in februari heeft uitgevoerd naar de goede samenwerking in hospice De Heideberg. De eerste bijeenkomst van de werkgroep is in april.

Voor vragen over dit thema kunt u terecht bij Marion Fisser, m.fisser@vbzkam.nl.

2016-03-23 14:56:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.