Inspirerende inspiratiesessie

SPP big room planning.jpg

Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden we leren van voorbeelden uit de praktijk en werden we geïnformeerd over ICT- toepassingen, die de strategische personeelsplanning vergemakkelijken.
Vertegenwoordigers van zo'n 12 VBZ-lidorganisaties bezochten de Inspiratiebijeenkomst SPP die door verschillende zorg- werkgevers organisatie - zoals VBZ - georganiseerd werd. Een zogenaamde bovenregionale activiteit vanuit RegioPlus.  

Er werd stil gestaan bij de 'Hoe en waarom-vraag', en er werd geïllustreerd hoe je via scrumsessies kort en krachtig aan de slag kunt gaan. Een toelichting op de 'vlootschouw' en de noodzaak een goede verbinding te maken met de opleidingsplanning maakte de betekenis van SPP nog duidelijker.

Hoe nu verder? In de regio KAM zullen we 7 februari in de bijeenkomst 'Toekomstgericht opleiden' met elkaar verder verkennen hoe we in onze regio de link tussen SPP en de strategische opleidingsplanning zouden kunnen verstevigen. Wordt vervolgd...

Meer hierover weten?

Neem contact op met Wilma Jansen w.jansen@vbzkam.nl

2019-02-01 12:54:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.