Inspiratiebijeenkomst Strategische Personeels Planning op 28 januari 2019


Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden zorgorganisaties in de kleurrijke omgeving van het Amsterdam Art Center leren van voorbeelden uit de praktijk en kennismaken met verschillende methodieken en SPP-ICT-toepassingen. De sfeer van creativiteit en ondernemingszin bleek het nadenken over de strategische personeelsplanning te vergemakkelijken!

Verschillende regionaal werkende zorg-werkgeversorganisaties organiseerden deze bijeenkomst, allen aangesloten bij RegioPlus. Aan deze bovenregionale activiteit namen ruim 55 zorgorganisaties, met vaak meerdere collega’s, deel.

Jelle Boonstra, directeur RegioPlus en de dagvoorzitter, benadrukte het belang van de strategische personeelsplanning en nodigde organisaties uit zich te laten inspireren. Iris van Gils, strategisch HR-adviseur gemeente Almere, gaf vervolgens inzicht in het verloop van het SPP-proces bij de gemeente Almere. In workshops werd stil gestaan bij de 'hoe en waarom-vraag', en werd geïllustreerd hoe je via scrumsessies kort en krachtig aan de slag kunt gaan met SPP en hoe een eenvoudig vijfstappenplan richting en houvast kan geven aan het SPP-proces. Een toelichting op de 'vlootschouw' en de noodzaak een goede verbinding te maken met de opleidingsplanning maakte de betekenis van SPP nog duidelijker. Toegelicht werd voor welke doelen je ICT-tools kunt inzetten en hoe belangrijk de relatie tussen de dataanalyse en actie is.

Jelle Boonstra verlootte aan het eind van de middag prijzen die vanuit de workshopbegeleiders ter beschikking waren gesteld en nodigde organisaties uit komende periode de onderlinge samenwerking te zoeken. Hoe nu verder? Organisaties zullen zelf verdere invulling geven aan SPP.

Geïnspireerd? Wil je kennisdelen of samenwerken met andere organisaties in je regio?
Neem dan contact op met Wilma Jansen: w.jansen@vbzkam.nl

SPP.jpg

2019-03-05 16:13:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.