Impressie: Masterclass psychosociale ondersteuning in coronatijd (25 mei 2020)

Impressie van masterclass psychosociale ondersteuning in coronatijd op 25 mei jongstleden

In het kader van ‘behoud en inzetbaarheid van het zorgpersoneel’ organiseert samen Voor Betere Zorg in 2020 een aantal masterclasses. De inhoud ervan komt interactief met de leden tot stand. De Masterclass op 25 mei jl. ging over psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals in coronatijd. Lees onderstaand een impressie van die bijeenkomst

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke impact. Er is een enorme belasting op het zorgsysteem, zorgorganisaties en zorgprofessionals. Met name de psychosociale belasting van de zorgprofessionals is groot. De situatie is nu enigszins ‘gestabiliseerd’. Dit moment werd tijdens masterclass benut om nader te verkennen hoe je psychosociale ‘nazorg’ voor de komende periode kan inrichten.   

 

Psychosociale belasting & ondersteuning van zorgprofessionals

Wie veerkracht heeft, herstelt sneller van de belasting. De zorgprofessionals hebben in de 1efase van de crisis zich staande gehouden. Hoe ziet het verwerkingsproces eruit en hoe geef je als organisatie hieraan vorm? Na verwerking en relatieve ‘rust’ begint het herstelproces en nazorg. Hoe bevorder je het herstelproces in je organisatie om te voorkomen dat zorgprofessionals onnodig uitvallen en de druk alleen maar groter wordt op de organisatie? Ine Spee (senior crisisadviseur ARQ/ IPV) heeft de aftrap van de masterclass gedaan en stilgestaan bij bovenstaande vragen.

 

Psychosociale belasting & ondersteuning bij Spaarne Gasthuis

Na een uitgebreide interactieve uitweiding over psychosociale ondersteuningheeft Bärbel Pieroth (adviseur MD en Organisatiecoach) de ervaringen van het Spaarne Gasthuis met ons gedeeld. Het komt erop neer dat je in crisistijd altijd in contact moet zijn en in gesprek moet blijven met zorgprofessionals’. Hiervoor werd aan het begin van elke dienst ‘íncheckmethode’ (hoe gaat het en wat heb je nodig?) en uitcheckmethode (hoe was de dienst en wat heb je nodig?) gebruikt. Op deze manier was iedereen in het vizier en kon er zo nodig geïntervenieerd worden.

 

Verkenning van de vraag en behoefte bij de deelnemende organisaties 

Deelnemers van de masterclass geven aan dat met de coronacrisis:

  • Veel energie in de organisaties is vrijgekomen
  • Zwakke plekken van teams en organisaties zichtbaarder zijn worden

Deelnemers benadrukken het belang van een gestructureerde evaluatie om enerzijds de vrijgekomen energie te mobiliseren en te vertalen naar (zorg)innovatie en organisatieontwikkeling en anderzijds op basis van de ‘zwakke plekken’ een plan te maken voor de verbetering van weerbaarheid en wendbaarheid van medewerkers, teams en organisaties.

Hoewel in de ‘crisisfase’ door de zorgprofessionals niet zo veel een beroep is gedaan op het landelijk aanbod Sterk in je werk, Sterk in je Werk- extra coaching en het Contactpunt van ARQ IVP, verwacht men dat de vraag naar deze diensten de komende periode in de ‘herstelfase’ zal toenemen.

Uitgestelde zorg, vakanties en een 2ebesmettingsgolf kunnen na de zomer leiden tot extra werkbelasting en daarmee de hulpvraag naar psychosociale ondersteuning doen toenemen, gaven de deelnemers aan. Alle deelnemers benadrukken om deze reden het belang van ‘continu in contact te blijven met de zorgprofessionals’ om medewerkers te kunnen peilen en ondersteunen bij (ervaren) extra belasting. De deelnemers van de masterclass geven aan dat er behoefte is aan monitoringstools om te peilen hoe het ervoor staat. Afgesproken is de mogelijkheden en tools voor psychosociale ondersteuning nader te inventariseren en de komende periode verder aandacht aan psychosociale ondersteuning te geven.

Tools:

  1. Zelfscreener veerkracht https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals .
  2. Spinnenweb (app) mijn positieve gezondheid. (www.mijnpositievegezondheid.nl )

 

Vormgeven aan psychosociale ondersteuning?

Wil je ervaringen delen of heb we behoeften en wensen die regionaal wilt oppakken, dan kan je contact zoeken met Cafer Yigit (adviseur behoud, vitaliteit en inzetbaarheid). Stuur dan een mail (c.yigit@vbzkam.nl) of bel met hem: 06-13951308.

2020-06-11 09:23:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.