Heb jij best practices rond Juiste Zorg op de Juiste Plek?

Werk mee aan de totstandkoming van het regionale beeld!

jzojp.jpg

Het netwerk samen Voor Betere Zorg (VBZ) heeft Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) als een van de speerpunten voor de meerjarenstrategie gekozen. Een veelomvattend thema, wat ook vaak als beweging aangeduid wordt. De beweging van ‘voorkomen, vervangen en verplaatsen’ van zorg, met als ultiem doel dat de burger empowered wordt en in staat wordt gesteld om regie over zijn eigen gezondheid of ‘zorgreis’ te nemen.

De afgelopen periode bleek dat al veel initiatieven onder deze noemer door onze netwerkpartners ontplooid worden. Zo zijn er bijvoorbeeld projecten rond doorstroom van kwetsbare ouderen (CAZHEM), systemische therapie thuis (ziekenhuis – thuiszorg) en de samenwerking tussen GGZ en VG ten aanzien van crisis interventies. Dit gaat over verplaatsen van zorg. Daarnaast zijn vormen van inzet digitale technologie zoals slimme luiers, robotica en telemonitoring voorbeelden van vervangen van zorg in medisch specialistische zorg, (geestelijk) gehandicapten- of ouderenzorg. En voorkomen van zorg zien we terug in welzijnsprojecten, zoals sociale benadering dementie of een bijzondere aanpak (MEE-pak) voor thuiswonende mensen met LVB.

Tamara Pieterse, als regionaal ambassadeur van het thema JZOJP voor VBZ, en Helen Passchier willen uitwerken welke rol VBZ zou kunnen en moeten vervullen op dit thema. In ieder geval willen we geen zaken dubbel doen, maar vooral zoeken naar een aanpak die de verschillende sectoren met elkaar kan verbinden of inspireren, aanvullend op wat er al gebeurt. Ook het opschalen van een goed initiatief vanuit een sector kan leiden tot een gerichte aanpak voor de regio. Om samen te komen tot goede regionale projecten beginnen we met het ophalen van de best practices in deze regio en die te bundelen in een kleurrijk palet van diverse initiatieven. Deze willen we delen met de leden, maar ook met onze financiers. Zodat we breed kenbaar maken wat voor mooie ontwikkelingen in onze regio worden ontplooid!

Heb je best practice rond JZOJP en wil je die binnen het regionale netwerk met je collega’s delen? Neem dan contact op met Helen Passchier, Programmacoördinator Zorg & Sociaal Domein via 023 - 3032794 of via mail: h.passchier@vbzkam.nl

 

 

2020-10-29 13:28:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.