Garantiebanen en SROI in de zorg: ‘Hoe sla je twee vliegen in één klap?’

Op 23 juni jl. vond de eerste workshop over dit onderwerp plaats bij locatie DC Spoorzicht van Ons Tweede Thuis, waar de catering werd verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking.

Kim Schumacher en Olga van Oosten van AWVN zetten ons aan het werk over dit landelijk spelende ‘hot item’. Met name werd er stil gestaan bij wat voor iedere organisatie de uitgangssituatie was en wat de visie van het bedrijf op inclusief ondernemen is. De meeste aanwezigen gaven aan moeite te hebben met het aan de ene kant afscheid te moeten nemen van medewerkers vanwege de bezuinigingen en aan de andere kant mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te moeten aannemen. Maar om draagvlak te krijgen is het belangrijk dat men als portefeuillehouder zelf achter de garantiebanen en de SROI staat!

Aan het einde van deze middag stemde iedereen volmondig in met het voorstel om deel te nemen aan de drie volgende workshops over dit onderwerp en zo stapje voor stapje verder te komen tot een uitgewerkt plan van aanpak voor de eigen organisatie.
Reacties van de deelnemers waren: ‘Het heeft mij nu al praktische handvatten gegeven om direct mee aan de slag te kunnen’, ‘Ben een stukje enthousiaster geworden’, ‘Het gaat niet om het moeten maar om het willen!’, ‘Niet denken vanuit getallen maar vanuit de visie’.

Kortom een zeer leerzame middag die gelukkig ook vervolg krijgt!

Ingrid Doeswijk, stafadviseur arbeidszaken Ons Tweede Thuis

 

Heeft u interesse in deze netwerkaanpak? Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
De AWVN heeft deze netwerkaanpak voor garantiebanen ontwikkeld. Het bestaat uit een serie van vier workshops, waarin instellingen groepsgewijs onderzoeken waarom zij ruimte willen maken voor mensen met een beperking, waar in hun organisatie geschikte werkplekken te vinden of te vormen zijn en hoeveel banen zij denken de komende jaren beschikbaar te kunnen maken. Leden van de VBZ kunnen kosteloos gebruikmaken van deze aanpak.

De eerstvolgende workshop is op 18 augustus a.s. Het is nog mogelijk om deel te nemen aan de drie resterende workshops. Stuur een email aan Joane Hasken ( j.hasken@vbzkam.nl) voor 7 juli 2015, u ontvangt dan meer informatie en de eerste huiswerkopdracht

2015-06-29 11:32:00

2015-06-29 11:32:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.