€2.880.000 subsidie uitgekeerd aan organisaties Zorg & Welzijn vanuit SectorplanPlus

Logo+SectorplanPlus_730_485.jpg  

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2021) verstrekt door het Ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die de instroom bevorderen. Deze opleidingen kunnen bestaan uit kwalificerend beroepsonderwijs zoals de BBL- en HBO-duale opleidingen. Ook zijn allerlei kortlopende (zorg gerelateerde) opleidingen aan te vragen via deze subsidieregeling. Inmiddels is via samen Voor Betere Zorg ruim €2.880.000 euro aan goedgekeurde registraties uitgekeerd aan de deelnemende zorginstellingen.

De looptijd is opgedeeld in 4 tijdvakken. Om een beeld te geven zie je hieronder de aangevraagd subsidie via samen Voor Betere Zorg. Vanaf tijdvak 4 is het pas mogelijk om de kortlopende opleidingen ook aan zittende medewerkers aan te bieden (behoud). En in combinatie met een langer startvak, is het aangevraagde bedrag daarom zo hoog.

Tijdvak (startdatum opleiding)

Aangevraagde subsidie

Gerealiseerde subsidie (potentie)

      (24-08-2017 t/m 30-04-2018)

€2.746.000

€1.950.000

2        (01-05-2018 t/m 31-12-2018)

€3.879.000

€2.001.000

3        (01-01-2019 t/m 31-12-2019)

€5.219.000

€2.968.000

4        (01-01-2020 t/m 31-12-2021)

€10.773.000

NNB

 

Het (in potentie) gerealiseerde bedrag is flink lager dan het aangevraagde bedrag. Dit komt doordat zorginstellingen van te voren een inschatting moeten maken van de opleidingen die in het komende tijdvak gaan starten. De werkelijkheid blijkt vaak anders te zijn. Zo kunnen beoogde opleidingen niet zijn doorgegaan, of krijgt de zorginstelling de verantwoording voor de subsidie niet op orde.

Verantwoording

Verreweg de meeste tijd van de zorginstelling zit in de verantwoording van het aangevraagde subsidiebedrag. Voor bepaalde deadlines moeten zij de registraties hebben aangemaakt en voorzien van de benodigde documenten. Uiteraard heeft niet elke organisatie dit even goed geregeld en daarom heeft elke regio ook een projectleider die dit proces monitort. Zo ontvangen alle contactpersonen maandelijks een update waarin alle belangrijke zaken en deadlines van dat moment worden benoemd.

Vragen

Wil je meer weten kijk dan op www.sectorplanplus.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met Maurits Follender Grossfeld via 023 – 3032797 / sectorplanplus@wzw.nl

2020-11-03 10:21:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.