ESF projecten rond duurzame inzetbaarheid medewerkers

Een van de thema’s binnen de nieuwe strategie van onze vereniging samen Voor Betere Zorg is: Arbeidsmarkt in balans. Deze balans gaat niet alleen over werven en opleiden van medewerkers maar ook over behoud van medewerkers en het terugdringen van uitval. Zorgen dat medewerkers behouden blijven voor de organisatie en sector, en vitaal aan het werk blijven, zijn belangrijke aspecten van goed werkgeverschap.

Daarom maken steeds meer zorgorganisaties werk van behoud, en investeren zij in gezondheid en vitaliteit van hun eigen medewerkers. De achterdeur blijft beter gesloten en je zorgorganisatie wordt daarmee ook een aantrekkelijke werkgever voor nieuw personeel.

Binnen onze vereniging samen Voor Betere Zorg zijn in 2017/2018 enkele projecten rondom dit thema met ESF-subsidies uitgevoerd. Ook in 2019 starten projecten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Project 2019: Gezonde organisatie, gezonde medewerker

ESF-subsidie met gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem en CNV Zorg en Welzijn  

Uit de evaluaties van de vorige ESF-projecten bleek dat de problemen van uitval, uitstroom en inzetbaarheid vaak meervoudig en complex zijn. Gezondheid en vitaliteit op de werkvloer is een zaak van werkgever én werknemer. Het vormgeven aan deze integrale verantwoordelijkheid vraagt om een samenspel en integrale aanpak. Het vraagt om passende interventies op het niveau van individu, team en organisatie.

Met het nieuwste ESF-project ‘Gezonde organisatie, gezonde medewerker’ hebben we een ‘Menukaart interventies’ opgesteld waaruit de organisaties kunnen kiezen om te komen tot een integrale benadering en aanpak. Positieve gezondheid en sterke kanten van medewerkers zijn de insteek van dit project. Organisaties richten zich (om uitval van medewerkers te voorkomen) meer op preventie en amplitie: het versterken van welbevinden, vitaliteit en gezondheid van medewerkers, én op het inzetten van talenten/sterke kanten van medewerkers (‘sterke kanten benadering’).

Hiervoor heeft VBZ wederom samen met de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, CNV Zorg en Welzijn én een grote groep werkgevers - Sint Jacob, Kennemerhart, ViVa! Zorggroep, Spaarne Gasthuis, SEIN en Ons Tweede Thuis - twee subsidieaanvragen gedaan, en deze zijn goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Projecten 2017/2018

Samen Voor Betere Zorg heeft in 2017/2018 ervaring opgedaan met twee ESF-projecten. Het project ‘Fysieke belasting en belastbaarheid’ is bij ViVa! Zorggroep en Sint Jacob uitgevoerd en ‘Sterke teams, sterke medewerkers’ bij Kennemerhart. Met het nieuwe ESF-project ‘Gezonde organisatie, gezonde medewerker’ wordt er in de regio een vervolg gegeven aan deze afgeronde ESF-projecten.

Onderstaand nog een korte impressie van de vorige projecten.

Project ‘Sterke teams, sterke medewerkers’ bij Kennemerhart

Samen Voor Betere Zorg en Kennemerhart hebben onder leiding van projectleider Linda Vernooij het project ‘Sterkte teams, sterke medewerkers’ uitgevoerd. Een project waarbij medewerkers, teams en leidinggevenden integraal hebben gewerkt aan de ontwikkeling van hun leiderschap. Zes grondprincipes vormden de basis voor het ontwerp van de interventies en deze bleken relevant te zijn voor het bereiken van mooie resultaten. Hierover is een artikel in Zorgvisie verschenen.

samen Voor Betere Zorg organiseert een interactieve themabijeenkomst waarin de inzichten van het project worden gedeeld en een vertaalslag gemaakt naar jullie eigen praktijk. Bezoek onze bijeenkomst op 2 juli over Leiderschap bij behoud en inzetbaarheid zorgprofessionals.

Je kunt je hiervoor al aanmelden.

Kennemerhart.png

Project ‘Fysieke belasting en belastbaarheid’                                    

Samen Voor Betere Zorg, ViVa! Zorggroep en Sint Jacob hebben onder leiding van projectleiders Tinka Janissen en Merel Barendregt het project ‘fysieke belasting en belastbaarheid’ uitgevoerd. Er werden interventies ingezet: voorlichting voor bewustwording over fysieke belasting en belastbaarheid, screening om de mate van belastbaarheid inzichtelijk te maken en training om de individuele belastbaarheid te vergroten en medewerkers te versterken.

Op 16 juli 2019 organiseert VBZ KAM samen met beide organisaties en uitvoerders van het project een bijeenkomst om de inzichten van het project te delen en vooral de interventies te laten ervaren. Ideale gelegenheid als u (in het kader van nieuwe ESF-project) ook werk wilt maken van fysieke belasting en belastbaarheid.  U kunt zich binnenkort via deze website aanmelden voor deze bijeenkomst.

sint jacob.jpg

viva zorggroep.jpg

 

De ESF-projecten zijn mede mogelijk gemaakt het Europees Sociaal Fonds.

ESF.jpg

     

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de ESF-projecten  en de geplande bijeenkomsten contact op met Cafer Yigit, Adviseur behoud en duurzame inzetbaarheid.

Cafer Yigit: c.yigit@vbzkam.nl | 06-13951308

 


2019-06-14 10:56:00

2019-06-14 10:56:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.