Denkbeeldig prikbord levert maatjes op voor samenwerking

Op 9 december kwamen ruim 25 bestuurders uit 1e en 2elijnszorg, welzijn, gemeenten en verzekeraars online bijeen in het RBS (Regionaal Beter Samenwerken), het bestuurlijk platform van diverse stakeholders in zorg en sociaal domein met als doel ontmoeten, inspireren en informeren.

Denkbeeldig prikbord
Aan de hand van korte pitches – en de dialoog daarover – komen mensen met elkaar in verbinding, net als de prikborden in supermarkten waar maatjes gezocht worden voor diverse clubs. In feite doen we dat hier ook, maar dan op projecten die ons verbinden in zorg en sociaal domein.

Er zijn nieuwe verbindingen cq. gelegenheidscoalities ontstaan: bij een netwerk rond epilepsie van SEIN sluiten de huisartsen van Zuid Kennemerland aan en bij de projectvoorstellen van de Hartekamp Groep over kinderen laten deelnemen aan onderwijs en meer inclusieve vormen van dagbesteding, wordt nadere verbinding gezocht met Ons Tweede Thuis, VVT-organisaties, Haarlem Effect en gemeenten, gefaciliteerd vanuit VBZ. Daar horen wij graag een volgende keer iets over terug.

Vervolgafspraken
De komende periode wordt het denkbeeldige prikbord tastbaar gemaakt zodat tussentijds netwerkpartners projecten kunnen aankondigen en er matching kan plaatsvinden. Suggesties ter verbetering van de opzet en invulling van dit RBS-platform en het prikbord zijn van harte welkom bij Helen Passchier, h.passchier@vbzkam.nl.

 

prikbord.jpg

 

 

2020-12-10 12:50:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.