COPD vanuit huis

Een van de samenwerkingsprojecten die vanwege corona een paar maanden is blijven liggen, is COPD vanuit Huis. Begin maart vond een eerste verkennend gesprek plaats tussen huisarts, longarts en longverpleegkundige over gezamenlijke invulling van het zorgpad.Eind april was duidelijk dat de professionals weer toe waren aan het oppakken van niet-COVID onderwerpen.

Inmiddels is weer contact geweest met alle betrokkenen en is het zorgpad verder ingevuld. Ook wordt nu de input van de 3 betrokken partijen (Spaarne Gasthuis, Zorgbalans en Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) verzameld om tot een business case te komen.

Interessante ontwikkeling is dat de huisartsen (HCZK) op dit moment bezig zijn met de aanschaf van een KIS (keten informatie systeem). Dit biedt een uitgelezen kans om voor COPD-patiënten de informatie direct in een eenduidig door alle partijen te consulteren systeem te zetten. 

copdthuis.jpg
 

 2020-06-08 14:07:00

2020-06-08 14:07:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.