Beroepscompetentieprofiel Helpende en Helpende Plus

Regio KAM bepaalt mede richting
Over de rol van de Helpende in de zorg wordt al ruime tijd flink nagedacht. Hoe wordt de helpende ingezet in de verschillende domeinen binnen de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, en Thuiszorg. Wat heeft de medewerker nodig aan kennis, vaardigheden en competenties? Mag de Helpende bijvoorbeeld medicatieverantwoordelijkheid dragen en zo ja, welke en binnen welke randvoorwaarden?

ACTIZ, de landelijke werkgeversorganisatie voor de VV&T sector, werkt aan het nieuwe beroepscompetentieprofiel Helpende (Plus). Vanuit de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden kregen op 5 februari jl. 8 zorgorganisaties (opleidings-, HR- en kwaliteitsfunctionarissen)  een mooie kans om mede richting te bepalen. De algemene reactie op het concept-profiel was dat men het onderscheid Helpende en Helpende Plus landelijk als aparte functie geformaliseerd wil zien. Daarmee ontstaat eenheid in taal en denken, worden verwachtingen verhelderd en kunnen de opleidingen een goede aansluiting maken. Verder werd in het concept-beroepsprofiel de aandacht voor het welzijn van cliënten gemist, alsook een heldere beschrijving van de context, waarbinnen voor de Helpende goede terugval op een verzorgende of verpleegkundige geborgd is. ACTIZ verwerkt de input en verwacht binnenkort een definitief voorstel te hebben.

Meer informatie: Wilma Jansen, w.jansen@vbzkam.nl

Helpende.png


2019-03-06 06:29:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.