Arbeidsmarktonderzoek hulpmiddel bij strategische keuzes

Het Arbeidsmarktonderzoek 2016 van de regio KAM is afgerond en wordt binnenkort aan alle VBZ -leden verstuurd. In deze publicatie staan analyses, prognoses en scenario’s.Organisaties reageren en anticiperen op de ontwikkelingen en veranderingen. Dit heeft effect op de strategische keuzes die organisaties maken, op het HRM-beleid en op scholing van medewerkers.
Gezien de conclusies uit dit onderzoek willen wij in VBZ-verband met de volgende punten aan de slag:

  • Op sommige functies/kwalificatieniveaus zal de komende jaren een aanbodtekort ontstaan, op andere een aanbodoverschot. Het vormt een uitdaging om voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor de sector zorg en welzijn te behouden. Daarvoor is het belangrijk dat zorgmedewerkers zich blijven ontwikkelen en leren zich makkelijk aan te passen aan nieuwe situaties.
  • Mede met het oog op de pensioenuitstroom die over een aantal jaren gaat plaatsvinden, is het van belang dat voldoende jongeren de sector instromen. Daarvoor is het van belang hen te voorzien van de juiste informatie en een positief beeld en imago neer te zetten van het werken in zorg en welzijn. 
  • Gemeenten en zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan het opleidingsniveau van zorgmedewerkers. Lager geschoolden beschikken echter weer over andere competenties en kwaliteiten die we in de zorg (ook) hard nodig hebben.
  • De invoering van de participatiewet en social return bij gemeentelijke aanbestedingen vormen een flinke uitdaging voor de sector, daar waar de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt juist afneemt.

De portefeuille Arbeidsmarktonderzoek wordt vanaf 1 augustus overgenomen door Lotte Speelman. Lotte werkt ook bij de SIGRA voor dit thema. Over haar werk zegt ze "Wat is zorg zonder voldoende en goed gekwalificeerde zorgprofessionals? Mijn uitdaging is om organisaties verder te laten kijken dan de waan van de dag.". Met de inzet van Lotte bij VBZ versterken we samenwerking en synergie met SIGRA.

2016-06-30 13:31:00

Reacties

Om te reageren dient u ingelogd te zijn.