LANDELIJK NIEUWS

REGIONAAL NIEUWS

 
23-05-19 12:05
Steeds meer zij-instromers en herintreders kiezen voor de zorg. Het CBS maakte donderdag 23 mei hele rooskleurige cijfers bekend over teruglopende ...
23-05-19 11:05
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) is op 21 mei zonder stemming aanvaart door de Eerste Kamer. De Algemene ...
23-05-19 11:05
Het werk, de onderzoeksterreinen, de samenwerkingsverbanden en inzichten van alle Nederlandse dementieprofessoren zijn voor het eerst gebundeld. ...
23-05-19 11:05
In de Verenigde Staten is een pilot met een AI-lab voor radiologen succesvol verlopen. Met deze toolkit kunnen radiologen nu hun eigen algoritmes ...
23-05-19 04:05
Minister Hugo de Jonge van VWS geeft zorgverzekeraars te veel macht in de wijkverpleging en zet kleine aanbieders op een zijspoor. Het verlagen ...
22-05-19 17:05
Een kleine dertig jeugdrechtadvocaten hebben een brandbrief gestuurd naar de 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord over de gesloten ...
22-05-19 15:05
Zorgkantoren zijn tevreden over de ingediende kwaliteitsplannen voor verpleeghuiszorg, blijkt uit een recent rapport van Zorgverzekeraars ...
Netwerk Kwetsbare Ouderen Zuid-Kennemerland
25-04-2019 14:04
We nodigen de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland die zich nog niet hebben aangesloten graag uit om mee te doen.

Samen sterker met...
25-04-2019 14:04
Maak nader kennis met Joceline Kranenburg

Inclusieve opgave Lisserbroek
25-04-2019 14:04
Op 7 maart organiseerde VBZ in Lisserbroek samen met gemeente Haarlemmermeer en samenwerkende grondeigenaren een bijeenkomst...

Technologie en innovatie
25-04-2019 14:04
Technologische innovaties zoals domotica, apps, software en robotica worden steeds belangrijker in de zorg. Het aanbod van onderwijs ...

Kennismaking gemeente Haarlemmermeer met zorg en welzijn
25-04-2019 13:04
Vijftien raadsleden en een wethouder maakten kennis met veertien zorg- en welzijnsaanbieders in Haarlemmermeer…

Thuis met hersenletsel, hoe verder?
25-04-2019 13:04
Het CVA-netwerk Haarlem organiseerde op 16 maart in Haarlem een informatiebijeenkomst voor thuiswonende mensen met hersenletsel en ...

 | Archief nieuwsbrieven | Archief regionaal nieuws |