Kwetsbare ouderen en dementiezorg

De groei van het aantal mensen met dementie en de toename van complexiteit van zorg en ondersteuning (ook om dit zo lang mogelijk in de thuissituatie te bieden), maakt kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking noodzakelijk. Zowel in de wijk als op regionaal niveau. De laatste jaren hebben verscheidene ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de dementiezorg in de regio.

De dementieketen in de regio Zuid-Kennemerland is als gevolg van deze ontwikkelingen in 2016/2017 omgevormd tot de tafel dementiezorg. Deze tafel die maakt onderdeel uit van het netwerk kwetsbare ouderen i.o.

Belangrijkste onderwerp die op de tafel dementiezorg aan de orde komt, is de borging van de kwaliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. De zorgstandaard dementie vormt daarbij het uitgangspunt. Hierin staat beschreven welke voorwaarden nodig zijn voor goede ondersteuning in alle fases van het ziekteproces, van de eerste tekenen van de ziekte tot overlijden.

De tafel dementiezorg maakt onderdeel uit van het netwerk kwetsbare ouderen. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die in deze regio bij de ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en hun naasten betrokken zijn. Het doel van dit netwerk is ervoor te zorgen dat kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie en hun naasten, zo lang en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en indien nodig een zo prettig mogelijke overgang naar verblijf in een zorginstelling maken. Om dit te realiseren is afstemming tussen professionals van het sociale en zorgdomein noodzakelijk.

LAATSTE NIEUWS

Terugblik mini-symposium Dementie Thuis
30-04-2018 17:04
Malou van Hintum, de dagvoorzitter opent de bijeenkomst met de vraag aan een aantal van de 89 aanwezigen wat ze komen ‘halen’. Er blijkt met name behoefte aan informatie. Daarop geeft Trudis Schroijen, de projectleider van Dementie Thuis een voorschot.

Mini-symposium Dementie Thuis – 17 april 2018
29-03-2018 13:03
Welke (innovatieve) middelen zijn ondersteunend in de zorg aan mensen met dementie? Tijdens dit mini-symposium worden de resultaten van het project ‘Dementie thuis’ gepresenteerd. In dit project zijn de effecten van de inzet van verschillende vormen van ondersteuning en thuistechnologie op het leven van mensen met dementie en hun naasten gemeten, zoals bijvoorbeeld de Leefstijlmonitor.

Mini-symposium Dementie Thuis 17 april 2018
12-02-2018 12:02

DOCUMENTEN


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!< Terug naar thema