Gehandicaptenzorg

De organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de KAM-regio ontmoeten elkaar in het Platform Gehandicaptenzorg (GZ). In overleg en samenwerking willen zij bijdragen aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in de regio. Waar nodig zullen zij met kracht van argumenten en vanuit de gebundelde kennis en deskundigheid aandacht vragen voor het belang hiervan.

Deelnemende organisaties:
• De Hartekamp Groep
• SEIN
• Ons Tweede Thuis
• Heliomare
• Nieuw Unicum
• SIG
• Paswerk
• Lijn5
• Philadelphia Zorg
• De Waerden
• Rozemarijn
• De Baan
• MEE & De Wering

Voor mensen met een beperking verandert veel op het brede terrein van participatie, ondersteuning en zorg. De organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de KAM-regio ontmoeten rond deze thema's elkaar in het Platform Gehandicaptenzorg (GZ).

SAMSAM 2018: 'Versterken door samen te werken'
De zorg is eigenlijk schatrijk: met zijn allen weten we zo veel, zijn we dag in dag uit bezig beter te worden in ons vak en vinden we 1000 en 1 slimme wielen uit! We doen aan scholing, onderzoek, innovatie en reflectie. Zullen we dat voortaan samen delen? SAMSAM is een evenement voor alle professionals van de Hartekamp Groep, Philadelphia, Ons Tweede Thuis, SIG en Sein. Dit jaar vindt SAMSAM plaats op dinsdag 18 september 2018.
Meer informatieDOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Inspirerende bijeenkomst over nieuwe wetgeving in de zorg
11-12-2018 11:12
Op woensdag 21 november vond in het Dolhuys in Haarlem een invitational conference plaats over nieuwe wetgeving in de zorg.

Mét de stem van de cliënt
29-11-2017 14:11
De VBZ wil de stem van de cliënt ook op regionaal niveau krachtiger laten doorklinken.

Nieuwe ambities VBZ in 2018
29-11-2017 14:11
Tijdens de ledenvergadering van VBZ op 15 november jl. hebben de leden unaniem ingestemd met de ambities van VBZ voor 2018.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!