Gehandicaptenzorg

De organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de KAM-regio ontmoeten elkaar in het Platform Gehandicaptenzorg (GZ). In overleg en samenwerking willen zij bijdragen aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in de regio. Waar nodig zullen zij met kracht van argumenten en vanuit de gebundelde kennis en deskundigheid aandacht vragen voor het belang hiervan.

Deelnemende organisaties:
• De Hartekamp Groep
• SEIN
• Ons Tweede Thuis
• Heliomare
• Nieuw Unicum
• SIG
• Paswerk
• Lijn5
• Philadelphia Zorg
• De Waerden
• Rozemarijn
• De Baan
• MEE & De Wering

Voor mensen met een beperking verandert veel op het brede terrein van participatie, ondersteuning en zorg. De organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de KAM-regio ontmoeten rond deze thema's elkaar in het Platform Gehandicaptenzorg (GZ).

SAM SAM 2017: "Deel uitmaken van de samenleving. Wat is jouw rol daarbij en hoe inspireer je elkaar?”

Het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van nieuwe ervaringen en vaardigheden. Het meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Bekijk hier het video verslag van Verslag SAM SAM 2017

Meer informatie: 023 - 5322151

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Mét de stem van de cliënt
29-11-2017 14:11
De VBZ wil de stem van de cliënt ook op regionaal niveau krachtiger laten doorklinken.

Nieuwe ambities VBZ in 2018
29-11-2017 14:11
Tijdens de ledenvergadering van VBZ op 15 november jl. hebben de leden unaniem ingestemd met de ambities van VBZ voor 2018.

Tanja Ineke ‘We hebben samen grote stappen gezet’
25-10-2017 11:10
Op donderdag 5 oktober nam vertrekkend directeur Tanja Ineke van Bureau afscheid van leden en externe relaties.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!