Platform Gehandicaptenzorg

De organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking in de KAM-regio ontmoeten elkaar in het Platform Gehandicaptenzorg (GZ). In overleg en samenwerking willen zij bijdragen aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in de regio. Waar nodig zullen zij met kracht van argumenten en vanuit de gebundelde kennis en deskundigheid aandacht vragen voor het belang hiervan.

Deelnemende organisaties:
• De Hartekamp Groep
• SEIN
• Ons Tweede Thuis
• Heliomare
• Nieuw Unicum
• SIG
• Paswerk
• Lijn5
• Philadelphia Zorg
• De Waerden
• Rozemarijn
• De Baan
• MEE & De Wering

Voor mensen met een beperking verandert veel op het brede terrein van participatie, ondersteuning en zorg. Het Platform Gehandicaptenzorg binnen de VBZ speelt hier pro-actief op in.

Meer informatie: Ad Warnar, telefoonnummer: 023 - 5322151 of mail: a.warnar@vbzkam.nl

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen. Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

DOCUMENTEN

LAATSTE NIEUWS

Inspirerende bijeenkomst over nieuwe wetgeving in de zorg
11-12-2018 11:12
Op woensdag 21 november vond in het Dolhuys in Haarlem een invitational conference plaats over nieuwe wetgeving in de zorg.

Nieuwe wetgeving in de zorg: samen optrekken
01-11-2018 10:11
In 2020 worden drie nieuwe wetten binnen de zorg van kracht: • Wet zorg en dwang • Wet verplichte GGZ • Wet forensische zorg


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!