NAH-netwerk Kennemerland

Op deze pagina vindt u informatie over de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

logo NAH zonder streep.jpg

Advies- en Informatiepunt Niet-aangeboren hersenletsel
Heeft u zelf of uw naaste hersenletsel? Of zorgt u als professional voor iemand met niet-aangeboren hersenletsel? Heeft u een vraag over de zorg in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland? En komt u er met onderstaand overzicht van de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden en de rest van de informatie op deze pagina niet uit? Neemt u dan contact op met Joceline Kranenburg, coördinator van het Advies- en Informatiepunt NAH Kennemerland, telefoon 023 - 5322 151, e-mail: nahkennemerland@vbzkam.nl  Via dit Advies- en Informatiepunt kan ook het Hersenletselteam Kennemerland worden ingeschakeld. Informatie over het hersenletselteam vindt u in deze folder.

Overzicht zorg- en ondersteuningsaanbod

Overzicht zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel en hun naasten in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer

Agenda

Lotgenotencontact in de regio

Cursus voor mantelzorgers

Niet-aangeboren hersenletsel
Jaarlijks krijgen meer dan 130.000 mensen hersenletsel. Onder niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verstaan we letsel dat is ontstaan in de loop van het leven. Het centrale kenmerk is een “breuk in de levenslijn”: er is een duidelijk verschil in het leven vóór en na het letsel. NAH kan op verschillende manieren ontstaan. Veel voorkomende oorzaken zijn een ongeval, beroerte, tumor of zuurstoftekort na een hartstilstand.
Soms zijn de gevolgen van NAH duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld een verlamming. Vaak lijkt het letsel in het begin weinig gevolgen te hebben. Op het moment dat de persoon met NAH zijn leven weer oppakt, blijken er dan toch problemen te zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, geheugenproblemen, gedrags- of karakterveranderingen.
Lees meer over hersenletsel en de gevolgen op www.hersenstichting.nl

NAH-netwerk Kennemerland
In Midden- en Zuid-Kennemerland werken we samen om de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in deze regio af te stemmen op hun wensen en behoeften. Wij willen ervoor zorgen dat zij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats krijgen. Hiervoor werken wij samen in een netwerk. De uitgangspunten van het netwerk hebben wij vastgelegd in een statement. Wij zijn:Wat doet het NAH-netwerk Kennemerland?

 • Advies- en Informatiepunt NAH voor cliënten, naasten en professionals
  Hier kunt u terecht met vragen over de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Hier is een goed overzicht van het totale zorgaanbod in de regio aanwezig. Wij weten waar u terecht kunt voor diagnostiek, revalidatie- en behandelingsmogelijkheden, begeleiding bij werk, wonen, dagbesteding, mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact.
  Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Joceline Kranenburg, coördinator van het Advies- en Informatiepunt NAH Kennemerland, telefoon 023-5322 151, e-mail nahkennemerland@vbzkam.nl.
 • Hersenletselteam
  Het hersenletselteam bestaat uit deskundigen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, die werkzaam zijn bij één van de netwerkpartners en kennis hebben van het zorgaanbod in de regio. Het hersenletselteam kan door de coördinator van het Advies- en Informatiepunt geconsulteerd worden voor onafhankelijk advies. Het hersenletselteam neemt zelf geen mensen in behandeling en verricht geen diagnostiek.
  Klik hier voor de folder van het hersenletselteam Kennemerland.
  Woont u niet in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland? Hier vindt u de contactgegevens van alle hersenletselteams in Nederland.
Het jaarverslag van het NAH-netwerk vindt u hier: Jaarverslag NAH Kennemerland 2017.pdf
 

Het NAH-netwerk Kennemerland werkt intensief samen met het CVA-netwerk Haarlem e.o. Beide netwerken worden ondersteund door dezelfde netwerkcoördinator van samen Voor Betere Zorg. Op 1 oktober 2018 organiseerde het CVA-netwerk Haarlem e.o. de informatiebijeenkomst voor professionals "Thuis met hersenletsel", over de (onzichtbare) gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel en het zorgaanbod in de chronische fase.

NAH-netwerk Kinderen en Jongeren i.o. Samen met Heliomare en de Oudercontactgroep van Heliomare werkt het NAH-netwerk aan de oprichting van een netwerk van professionals gericht op kinderen en jongeren met specifieke aandacht voor onderwijs. Binnen dit project ontwikkelde producten:

 

Meer informatie
Joceline Kranenburg, netwerkcoördinator
telefoon: 023- 5322 151, e-mail: nahkennemerland@vbzkam.nl

 

LAATSTE NIEUWS

Bekijk Het Eens Anders. Verslag congres over visuele waarnemingsproblemen na NAH
18-03-2019 08:03
In de pittoreske omgeving van Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn kwamen eind januari meer dan 300 zorgprofessionals samen voor het congres ‘Bekijk Het Eens Anders’. Hier werden onder andere (neuro)psychologen, ergotherapeuten en optometristen meegenomen in de wereld van visuele waarnemingsproblemen na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). De verhalen van ervaringsdeskundigen en presentaties van experts gaven goed weer wat de complexiteit is van deze waarnemingsproblematiek, waar je als cliënt en zorgprofessional mee te maken kunt krijgen.

Even voorstellen: Bartiméus
03-12-2018 10:12
Nieuwe partner NAH-netwerk Kennemerland

Geslaagde bijeenkomst Thuis met hersenletsel
03-10-2018 21:10
Ruim honderd wijkprofessionals uit zorg en sociaal domein waren gistermiddag aanwezig bij de bijeenkomst Thuis met hersenletsel in De Luifel te Heemstede. Zij kregen informatie over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!