Netwerken/platforms

Naast de twee programmalijnen 'Arbeidsmarkt HRM en Scholing' en 'Zorg & Sociaal domein' zijn er ketens, netwerken en platforms actief in deze regio.

Onder ketenzorg verstaan we integrale samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg in de eerste en tweede lijn, welzijn en wonen. In een vloeiende lijn van diagnostiek, behandeling, maar ook preventie en vroege opsporing weten de verschillende organisaties en professionals elkaar te vinden. Daarbij staan de cliënt en zijn omgeving altijd centraal en heeft de cliënt de regie zoveel mogelijk zelf in de hand.
Goede ketensamenwerking leidt tot efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit van zorg.

Zorgketens ondersteunt vanuit samen Voor Betere Zorg:

NAH-netwerk Kennemerland
CVA-netwerk Haarlem e.o.
Kwetsbare ouderen en dementiezorg
• Netwerken Palliatieve zorg: Zuid Kennemerland en Amstelland en Meerlanden

Netwerken en platforms


LAATSTE NIEUWS

Naar school met NAH
19-12-2017 14:12
Brede opkomst 1e regionale werkconferentie Kinderen en Jongeren met Hersenletsel

Ad Warnar nieuwe directeur Bureau VBZ
11-12-2017 12:12
Het bestuur van samen Voor Betere Zorg heeft Ad Warnar benoemd tot nieuwe directeur van Bureau VBZ. Hij treedt per 1 februari 2018 in dienst.

Meer begrip voor onbegrepen gedrag
07-12-2017 14:12
Symposium ‘Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag in de zorg’ was groot succes

DOCUMENTEN


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!