Mobiliteit

De werkgroepbijeenkomsten Mobiliteit zijn bedoeld voor HR-adviseurs die verantwoordelijk zijn binnen eigen organisatie voor een efficiënte instroom, verbetering van loopbaanontwikkeling en doorstroom van medewerkers. Door middel van gerichte mobiliteitsactiviteiten en loopbaanbegeleiding zorgt de HR adviseur ervoor dat de juiste medewerker op de juiste werkplek zit.

De werkgroep biedt een platform waarin de HR-adviseur van de aangesloten VBZ-instellingen:
• kennis en inzichten met elkaar delen t.a.v. Werving, Selectie, Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling.
• gezamenlijk werken aan behoud en duurzame inzetbaarheid van personeel.
• (inter)actief bezig zijn met praktijk cases, best practices en ervaringen van collega’s.
Verdere ontwikkeling aan de Infopuntzorg.nl loopbaanportal

Prioriteit voor de komende tijd is de terugdringing van de oplopende tekorten in de zorg.

HR adviseurs en recruiters van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.
Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

De werkgroep wordt ondersteund door Liesbeth van Hellemondt, Bureau VBZ, telefoonnummer 023 – 5322151, mailadres: l.vanhellemondt@vbzkam.nl.

Openbare documenten: