Arbeid & Gezondheid

De werkgroepbijeenkomsten Arbeid & Gezondheid zijn bedoeld voor HRM-adviseurs die verantwoordelijk zijn binnen eigen organisatie voor het Arbeid & Gezondheidsbeleid. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. RI&E, Accidenteel bloedcontact, Agressie, MIM & MIP’s en veiligheid.

De werkgroep biedt een platform waarin de HR adviseurs van de aangesloten VBZ-instellingen:
- Gezamenlijk werken aan reflectie op beleid en eigen handelen.
- Kennis en inzichten met elkaar delen t.a.v. Arbeid & Gezondheidsbeleid.
- (Inter)actief bezig kunnen zijn met praktijk cases, best practices en ervaringen van collega’s.

Gezond & Zeker is per januari 2017 opgegaan in deze werkgroep, meer informatie over Gezond & Zeker

Vernieuwing Gezond en Zeker

Gezond & Zeker gaat de komende tijd vernieuwen in zowel als doelgroep als op thema’s. Bij de doelgroep worden ook HRM- Arboprofessionals en bestuurders meegenomen en het thema wordt verbreed naar verzuim.

Gezond & Zeker zal online samengaan met kennissite Duurzame Inzetbaarheid. Per 1 januari 2018 zijn deze beiden te vinden op blijfinzetbaar.nl. Hierop zijn een aantal vernieuwde online tools, e-learning modules en PreGo! Tips, business cases en wetenschappelijke artikelen te vinden.

Gezond & Zeker Innovatiedag

Op maandag 29 oktober 2018 vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats. Een leerzame dag vol kennis over duurzame Inzetbaarheid voor zowel  zorgverleners van de operationele werkvloer als  teamleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HRM- en arboprofessionals.

 

Interessante websites:

www.duidelijkoveragressie.nl Deze website is een onderdeel van de campagne 'Wees duidelijk over agressie'. Dit is een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg. De website heeft geen publiek, informerend karakter maar is specifiek bedoeld voor zorgverleners die de implementatie van anti-agressiebeleid een duidelijke stap verder willen brengen. 

StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) ontwikkelde een methodiek die de dialoog over veiligheid integreert in alle lagen van een zorgorganisatie: de VeiligPlus-aanpak: www.veiligplusaanpak.nl

www.werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress veroorzaken. Via deze website kunt u kijken of u genoeg doet om dat te voorkomen.

Op www.goedgebruik.nl staan filmpjes die laten zien welke hulpmiddelen en technologie zelfredzaamheid kunnen bevorderen en zorgtaken vereenvoudigen.

www.freelearning.nl is een gratis leerprogramma met vragenmodules over onder andere fysieke belasting en agressie. U checkt er snel en makkelijk uw kennis over het aantrekken van steunkousen, manoeuvreren met een tillift of omgaan met probleemgedrag.

Op www.ergofilm.nl geven eenvoudige filmpjes van zorgmedewerkers u slimme tips, trucs en handigheidjes om fysieke belasting te verminderen. Want waarom zou u het wiel opnieuw uitvinden als dat ergens anders al hebben gedaan?

Blijfinzetbaar.nl combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM & Beleid, met Gezond & Zeker tools, tips en praktijk­verhalen voor de professional op de werkvloer.

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen. Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

De werkgroep Arbeid & Gezondheid wordt ondersteund door Liesbeth van Hellemondt, Bureau VBZ, telefoonnummer 023 – 5322151, mailadres: l.vanhellemondt@vbzkam.nl.

Documenten: