20200428 Beeld Crisiszorg en meer - Corona.png

Crisiszorg en meer.....

update: 8 maart 2021

Crisisinfrastructuur

Sinds de start van de coronacrisis – nu een jaar – geleden hebben we jullie regelmatig geïnformeerd over de wijze waarop wij in overleg zijn met elkaar over COVID-19. We hebben in kaart gebracht hoe de crisisinfrastructuur zich verhoudt tot het netwerk samen Voor Betere Zorg. We hebben in 2020 twee golven meegemaakt met een adempauze in de zomerperiode.
Inmiddels zijn we in het eerste kwartaal van 2021 en zijn we – voor het grote publiek min of meer – geruisloos in de 3e golf terecht gekomen.

Tactisch Overleg Niet Acute Zorgaanbieders

Onder leiding van de GHOR komt het Tactisch Overleg Niet Acute Zorgaanbieders nog steeds iedere vier weken bij elkaar. Doel van het overleg is om elkaar te informeren. Eveneens is de Kring GHZ Kennemerland nog steeds actief. Deze kring heeft enerzijds als doel om onderling snel en praktisch met elkaar af te kunnen stemmen en anderzijds om de sector in het ROAZ te vertegenwoordigen.  

Uitrol van het vaccinatieprogramma is goed op stoom 

Hoe de besmettingscijfers met de diverse varianten van het virus zich ontwikkelen gaat met grote onzekerheidsmarges gepaard. Uitrol van het vaccinatieprogramma is inmiddels goed op stoom gekomen. In relatie tot het toenemend aantal besmettingen is het een race tegen de klok. Van een groot deel van onze netwerkpartners – VVT- en gehandicaptenzorg organisaties – zijn de meeste mensen, cliënten en medewerkers, gevaccineerd. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Tegelijkertijd worden alle organisaties gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijk zwart scenario tijdens de 3e golf.

Organisaties goed voorbereid

In de laatste week van februari hebben we een telefonische uitvraag gedaan bij de HR-managers en -adviseurs in hoeverre de leden van samen Voor Betere Zorg zich voorbereiden. Algehele conclusie is, dat men op dit moment niet meer kan doen, dan gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn vanuit Extra handen voor de Zorg en de extra middelen voor coronabanen. Ook is in het merendeel van de organisaties de crisisorganisatie standby. Op het moment dat er opgeschaald moet worden, liggen de draaiboeken klaar.  
In bovenstaand beeld is te zien hoe de Crisiszorg in de regio georganiseerd is en welke rol samen Voor Betere Zorg hierin speelt. Je kunt dit overzicht van de samenwerking rond crisiszorg hier downloaden .

Contactpersoon
Helen Passchier | h.passchier@vbzkam.nl | 023 - 3032794