Aanmeldformulier Deelname Uitstroomonderzoek

Hierbij meld ik mijn organisatie aan voor het tweejarige gezamenlijke uitstroomonderzoek van VBZ i.s.m. Presearch en tien andere werkgeversorganisaties en geef ik VBZ toestemming om de gegevens te verwerken t.b.v. het uitstroomonderzoek. VBZ zal de gevraagde gegevens delen met Presearch, waarna Presearch contact met mij opneemt.


Organisatiegegevens
*
*
*
Contactpersoon organisatie
*
*
*
*
Facturatie
*
*

Met het invullen van uw persoonlijke gegevens geeft u toestemming dat wij deze registreren. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, zie ook onze privacyverklaring.

VBZ verklaart deze gegevens alleen te gebruiken voor het uitstroomonderzoek. De gegevens zullen bewaard worden voor de duur van het onderzoek.