Bureau VBZ

Bureau VBZ  is het uitvoerend bureau van samen Voor Betere Zorg in de KAM-regio. Bureau VBZWij werken eveneens voor overleg- en samenwerkingsverbanden binnen de sector zorg en welzijn die niet direct gelieerd zijn aan de vereniging.

Daarnaast leveren wij advies, ondersteuning en diensten op het grensvlak van de zorg met andere sectoren, zoals:
• wonen met zorg en welzijn (gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties);
• zorg, arbeidsmarkt en opleidingen (organisaties op het gebied van personeels-
   voorziening, arbeidsmarkt en beroepsopleiding en sociale voorzieningen).

Bureau VBZ (voorheen Bureau Lindenhoek) bestaat sinds 1995 en is ontstaan uit een fusie van ondersteuningsorganisaties in de regio op het gebied van zorg en welzijn die al veel langer bestonden. Samen hebben wij een geschiedenis van meer dan 30 jaar.

Bestuur & Organisatie
Bureau VBZ is een Stichting. De leden van het bestuur van de VBZ zijn in een personele unie tevens lid van het bestuur van Bureau VBZ.

Het bestuur van de VBZ bestaat uit:

E. de Ruijter (GGZ inGeest) Voorzitter
I. van Schaik (Spaarne Gasthuis)
R.J.W. de Bruijn (Ons Tweede Thuis)
J. Welmers (Heliomare)
A. van Schaik (Kennemerhart)
R. van Dam (Kenter Jeugdhulp) penningmeester

samen Voor Betere Zorg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Iedere aangesloten organisatie is vertegenwoordigd in de Algemene Leden Vergadering  ALV. De ALV vergadert tenminste eenmaal per jaar. De ALV benoemt het bestuur. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede spreiding over de verschillende deelsectoren en deelregio's.