RAAT, aanpak tekorten in de zorg

Samen de personeelstekorten oplossen

De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn kampt met tekorten. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Tot en met 2022 zijn er in zorg en welzijn landelijk ongeveer 125.000 werkenden extra nodig. Het werk wordt tegelijkertijd complexer en wij moeten anders gaan kijken naar het organiseren van de zorg. Om de tekorten terug te dringen en voorbereid te zijn op de toekomst, zijn ruim 30 partners op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, in actie gekomen. Op 15 november 2017 is de intentieverklaring om samen de personeelstekorten op te lossen, ondertekend. Op 15 december 2017 was de startversie van ons Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Zorg Werkt klaar.

Met RAAT Zorg Werkt bundelen wij de krachten en komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor Zorg en Welzijn. Een effectieve aanpak van de personeelstekorten is alleen mogelijk als die aanpak zich richt op alle sectoren in de zorg. Daarom is de regionale aanpak bedoeld voor alle sectoren, van de zorg voor mensen met een beperking tot ouderenzorg, van ziekenhuis tot jeugdzorg. Wij werken met z’n allen samen op thema’s die alle sectoren raken én wij werken indien nodig in kleiner verband samen op thema's die specifieke deelsectoren raken.

intentieverklaring zorgwerkt

Wij zijn samen sterk, samen beter en dragen samen zorg voor voldoende, geïnspireerde en goed opgeleide professionals!

ActiVite, CNV Zorg en Welzijn, De Hartekamp Groep, De SIG, De Zorgspecialist, Flexicura, gemeente Haarlem, gemeente Haarlemmermeer, HCZK, Heliomare, Hogeschool Inholland, Kennemerhart, Kenter Jeugdhulp, Leger des Heils, Met de Thuiszorg, Nieuw Unicum, Odion, Ons Tweede Thuis, PCSOH, Pro Senectute, RIBW K/AM, Roads, ROC Nova College, Rode Kruis Ziekenhuis, SEIN, Spaarne Gasthuis, Stichting Sint Jacob, Triversum, UWV, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorgcentrum Aelsmeer, Zorgcentrum Meerlanden,  Zorggroep Reinalda.     


Regio Amstelland

Amstelland neemt in de regio van VBZ en SIGRA een bijzondere positie in. Daarom hebben de zorgorganisaties, samen met VBZ en SIGRA, een aantal stappen gezet om de positie van Amstelland, grenzend aan Amsterdam en Meerlanden, nadrukkelijker aandacht te geven. Er zijn acties geformuleerd die specifiek voor de regio Amstelland nodig zijn in het kader van de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten. Deze acties zijn opgenomen in een addendum op de reeds bestaande RAAT's. Een organisatie in de regio Amstelland  verbindt zich aan RAAT Amsterdam/Amstelveen/Diemen en/of RAAT Zorg Werkt door hiervoor te tekenen. 

Het speelveld van RAAT Zorg Werkt

In het speelveld van RAAT Zorg Werkt is de samenhang tussen landelijke plannen en het actieplan en de arbeidsmarktthema's van VBZ in beeld gebracht. Het document bestaat uit twee pagina's.

01_VBZ_InfographicFlyer_Voorkant.png

 

In het Actieprogramma Werken in de Zorg, van het ministerie van VWS geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. De regionale actieplannen hebben hierin een prominente rol.

Wat doen we in RAAT Zorg Werkt?

In het regionale actieplan RAAT Zorg Werkt staan acties voor de korte, middellange en lange termijn om de personeelstekorten op te lossen en te werken aan een gezonde balans op de arbeidsmarkt. Samen met de zorgorganisaties, onderwijs, lokale overheden, uwv en andere belanghebbenden, bepalen we de prioriteiten en welke activiteiten we samen gaan uitvoeren.

Het actieplan heeft vijf actielijnen:

  1. Instroom en opleidingscapaciteit
  2. imago en loopbaankeuze
  3. Studiesucces
  4. Opleidingsmogelijkheden
  5. Werkklimaat en anders werken

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De aanpak van de arbeidsmarkttekorten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. VBZ is het regionaal actiecentrum waar alle actielijnen samen komen, nieuwe initiatieven worden gebundeld en uitgezet, en de voortgang wordt bewaakt. Maar het is het actieplan van ons allemaal – de zorgorganisaties, het onderwijs, de lokale overheden, uwv, en andere belanghebbenden.  Deelname aan het actieplan biedt de deelnemende zorgorganisaties  de mogelijkheid gebruik te maken van de extra scholingsbudgetten die het ministerie van VWS voor de aanpak van de arbeidsmarkttekorten heeft vrijgemaakt in SectorplanPlus.

Nieuws

Stand van zaken oktober 2018

Verslag RegiopRAAT 16 oktober 2018

Update RAAT juni 2018

Update RAAT april 2018

Update RAAT februari 2018

Update RAAT december 2017

 

Meer weten of meedoen?

Voor meer informatie over RAAT Zorg Werkt kunt u contact opnemen met de projectleider RAAT Zorg Werkt, Marion Fisser via m.fisser@vbzkam.nl of 023-5322151.

LAATSTE NIEUWS

Mantelovereenkomst Randstad
06-12-2018 15:12
Wij hebben met Randstad een akkoord bereikt over een nieuwe Mantelovereenkomst VBZ en Randstad voor de inzet van (flex)krachten.

Start campagne Ik Zorg met regionaal contactpunt
01-11-2018 01:11
Op 1 november 2018 lanceert het ministerie van VWS de landelijke publiekscampagne 'Ik Zorg'. In de campagne worden individuele verhalen van medewerkers in zorg & welzijn in beeld gebracht, om zo anderen te enthousiasmeren voor het werk in onze sector.

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid met ESF
27-09-2018 11:09
extra in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij met de extra ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om verschillende pilots op te zetten en de ervaringen regionaal te delen.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!