Communicatie netwerk

Het netwerk is toegankelijk voor alle communicatieprofessionals van VBZ leden. De bijeenkomsten van het Communicatienetwerk hebben een thematisch karakter, waarbij de leden van het netwerk worden betrokken in het bepalen van actuele thema’s. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn crisiscommunicatie, communicatie strategie, sociale media, arbeidsmarktcommunicatie.

Denktank PR & Imago

De Denktank PR &Imago levert input en helpt mee om de nieuwe campagnes van Infopunt Zorg te realiseren. In de denktank zitten arbeidsmarkt-communicatiemedewerkers van VBZ lidinstellingen, alle werkvelden zijn vertegenwoordigd. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar en bedenkt nieuwe  en evalueert lopende campagnes.

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.
Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

Meer informatie: Afdeling Communicatie, communicatie@vbzkam.nl