Strategische personeelsplanning

Strategische PersoneelsPlanning  (SPP) is een hulpmiddel bij het maken van organisatiekeuzes. Juist in een tijd waarin VBZ organisaties snel in moeten spelen op de veranderende vraag vanuit cliënten en werken aan een toekomstgerichte zorg. Met de beschikbaar gestelde gelden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt is het steeds belangrijker om een goed beeld te hebben van personeel en planning.

In het lerend  SPP netwerk worden de deelnemers handvatten aangereikt waarmee SPP binnen eigen organisatie opgepakt kan worden en vorm krijgen door onderlinge kennisdeling en support.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Ervaringen uit de praktijk over het uitvoeren van scenarioplanning, vlootschouw, methodieken, enz.
  • Het creëren van draagvlak en inbedding in bedrijfsprocessen bij het management voor SPP
  • Inspirerende gastspreker over SPP
  • Boek en artikelen besprekingen door de deelnemers

Bijeenkomsten 2018

Dinsdag 20 maart 9.00 - 11.00 uur
Dinsdag 15 mei    9.00 - 11.00  uur
Dinsdag 4 september 9.00 - 11.00 uur
Dinsdag 6 november 9.00 – 11.00 uur

Locatie: Bureau VBZ, Haarlem

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.
Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

De werkgroep Strategische PersoneelsPlanning wordt ondersteund door Liesbeth van Hellemondt, Bureau VBZ, telefoonnummer: 023 – 5322151, l.vanhellemondt@vbzkam.nl.