Strategisch Arbeidsmarktbeleid

De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Leden van VBZ zijn actief aan de slag om in te kunnen spelen op de veranderingen in de zorg. Zij zijn zich ervan bewust dat met elkaar tekorten of juist boventalligheid op de arbeidsmarkt opgelost kunnen worden. Samen zorgen ze voor voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers op de regionale arbeidsmarkt. Een proactieve en flexibele houding van werkgevers is daarbij heel belangrijk. Van medewerkers wordt verwacht dat zij regie nemen over hun eigen loopbaan. Werkgevers faciliteren hen daarbij.

Welke activiteiten voert VBZ uit voor haar leden

Arbeidsmarktonderzoek
VBZ legt voortdurend de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn onder de loep. Lees meer over het arbeidsmarktonderzoek.

Contactpersoon: Lotte Speelman, 023-5322151 of l.speelman@vbzkam.nl

Strategische Personeelsplanning (SPP)
Wij bieden een platform voor de lidorganisaties waarin wij op het gebied van SPP samenwerken en kennis delen. Binnen deze samenwerking bevorderen wij afstemming tussen SPP en strategische opleidingsplanning. Hiermee spelen wij tijdig in op de voortdurende veranderingen in de zorg en worden de deelnemers handvatten aangereikt waarmee SPP binnen eigen organisatie opgepakt kan worden. Lees meer over strategische personeelsplanning.

Contactpersoon: Wilma Jansen, 023 - 5322151 of w.jansen@vbzkam.nl

Regionaal Strategisch netwerk
VBZ ondersteunt het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt, HRM en Scholing dat het regionaal strategisch netwerk onderhoudt en versterkt. Het bestaat uit bestuurders van zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV. Op de gezamenlijk vastgestelde Regionale Agenda staan onderwerpen als aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusieve arbeidsmarkt, en de medewerker van de toekomst, flexibel en mobiel.

Contactpersoon: Monique van ’t Klooster  023 - 5322151 of m.vantklooster@vbzkam.nl

 

 

LAATSTE NIEUWS

Inspirerende inspiratiesessie
01-02-2019 12:02
Handen en voeten geven aan SPP, het lijkt vaak zo’n taai proces. Maandag 28 januari konden we leren van voorbeelden uit de praktijk en werden we geïnformeerd over ICT- toepassingen.

Digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019
10-12-2018 10:12
Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Meer inzicht stelt in staat om ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegen te gaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau.

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid met ESF
27-09-2018 11:09
extra in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij met de extra ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om verschillende pilots op te zetten en de ervaringen regionaal te delen.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!