Inclusief Ondernemen

Werkgevers in VBZ verband voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om vanuit samenwerking met elkaar een inclusieve arbeidsmarkt (o.a SROI, garantiebanen) te realiseren. Juist in de sector zorg staat de zorg voor mensen die uitvallen of bescherming nodig hebben centraal. Dit vraagt om een innovatieve benadering van de arbeidsmarkt.

VBZ streeft hierbij naar een regionale aanpak. Daar waar mogelijk willen we op één lijn komen met gemeenten (16 gemeenten in regio KAM) en werkgevers (VBZ leden) wat betreft de visie, wensen, mogelijkheden.

Via een netwerkaanpak wil VBZ daarnaast haar leden ondersteunen in de zoektocht en invulling naar mogelijke (alternatieve) vormen van samenwerking. In eerste instantie richt deze ondersteuning zich op informatie en praktijkvoorbeelden bij leden.

Werkconferentie Inclusief Ondernemen in de Zorg
Op 13 april 2017 organiseerde VBZ een werkconferentie over inclusief ondernemen in de zorg. Informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van april 2017 en bij de documenten hieronder (verslag, presentaties, foto's, muziek).

Sven Romkesimpressie zaalpeter don presentatiekandidaten match met Brigittelex bekkernens

Schakeltraject anderstaligen

In dit schakeltraject krijgen studenten Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op werken in de zorg in Nederland. Daarnaast maken ze kennis met de praktijk bij zorgwerkgevers in de regio. Het doel van dit schakeltraject is anderstaligen gedurende 20 weken voor te bereiden op de vervolgopleiding Verzorgende IG op het Nova College in Haarlem. Tijdens deze opleiding lopen zij twee jaar stage en aan het einde van het tweede jaar solliciteren ze op een werk-leerplek bij een van de deelnemende zorginstellingen. Het derde jaar zijn zij leerling-werknemer en ronden zij hun opleiding Verzorgende af (bbl).

De zorgwerkgevers zijn: Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Nieuw Unicum, Hartekampgroep, Zorgbalans en Met de Thuiszorg.

Het Nova Collega laat een aantal deelnemers aan het woord. Bekijk de film.

 

Meer informatie: Monique van 't Klooster, m.vantklooster@vbzkam.nl

LAATSTE NIEUWS

Participatieprijs voor werkgevers - aanmelden mogelijk
26-06-2018 13:06
Om succesvolle voorbeelden van 'inclusief werkgeven' in beeld te brengen is de Participatieprijs voor werkgevers in de regio Zuid-Kennemerland in het leven geroepen.

VBZ Arbeidsmarktconferentie Met lef koersen op kansen
28-09-2017 13:09
In woelig vaarwater zoeken we in Zorg en Welzijn naar een nieuwe koers. Op de tweede VBZ-arbeidsmarktconferentie bespreken we met elkaar hoe de bakens op de arbeidsmarkt zijn verlegd.

Inclusief Ondernemen in de Zorg
26-04-2017 12:04
VBZ organiseerde op 13 april een zeer gevarieerde werkconferentie met, door en voor mensen met een beperking om de werkgelegenheid voor deze doelgroep te stimuleren.


Bibliotheek

Bekijk en/of download alle documenten in onze bibliotheek!