Re-integratie

 

De werkgroepbijeenkomsten Re-integratie zijn bedoeld voor re-integratie- en verzuimadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het verzuim en re-integratiebeleid van/voor zieke medewerkers. Deze werkgroep richt zich op de inzet van specifieke expertise t.a.v. wet en regelgeving rondom verzuim, ontwikkelen van verzuimbeleid, begeleiding van medewerkers en/of coördineren van verzuimbegeleiding voor case-managers.

De werkgroep biedt een platform waarin de leden van de werkgroep:
- Gezamenlijk werken aan behoud en duurzame inzetbaarheid van personeel.
- Kennis, inzichten en nieuwe ontwikkelingen met elkaar delen t.a.v. ziekte & verzuim.
- Op verzoek van de deelnemers (inter)actief bezig kunnen zijn met praktijk cases, best practices en ervaringen van collega’s.

Alleen functionarissen van VBZ lidinstellingen kunnen lid worden van werkgroepen.
Wilt u lid worden van deze werkgroep? Neem dan contact met ons op: vbz@vbzkam.nl

De werkgroep wordt ondersteund door Liesbeth van Hellemondt, Bureau VBZ, telefoonummer: 023 – 5322151 of l.vanhellemondt@vbzkam.nl

Documenten: